Orange | Příběh klienta​

Služba: DEI Mapping

Výzva

Na Slovensku jsme navázali spolupráci s předním telco operátorem & silným zaměstnavatelem, společností Orange Slovensko.

Byli jsme přizvané
  • vypracovat roční strategii v rámci DEI a 
  • definovat a nasměrovat strategii 5 leté vize.

 

V Orange v 2019 započal působení nový CEO Federico Colom – jehož jednou z hlavních strategií jsou právě firemní kultura, vtažení zaměstnanců do ní a vyzvednutí důležitosti H (human) R (relations).

V rámci naší spolupráce jsme úzce spolupracovali s Natašou Štefaňákovou. Nataša krom toho, že je HR Business partner, vede v Orange DEI agendu a zároveň je její interní ombudsmankou.

Orange pracuje s danými tématy už déle. Mimo jiné se angažují následovně:
  • jsou signatářem Charty Diverzity, 
  • mají interní výbor pro DEI, 
  • píšou blogy v interních zpravodajích o DEI a CSR,
  • mají Orange Nadaci, která se zabývá tématem digitálního začleňování.

 

V Orange viděli, že nastala příležitost uchopení aktivit komplexně a strategicky. Zároveň je bylo nutno provázat přímočaře na byznys plán. V tomto okamžiku jsme se objevili my.

Výsledky

Konkrétní zážitek za námi. V rámci případové studie s vámi sdílíme 3 klíčové výsledky spolupráce:

  • Tři koncepční nápady, které spojují celopodnikové činnosti v oblasti DEI interně i externě, t.j. směrem k zaměstnancům, B2B partnerům, pobočkám, dodavatelům i zákazníkům.

  • Roční plán všech aktivit DEI s ohledem na cyklus zaměstnance.

  • Audit současných interních a externích materiálů používaných v HR, s ohledem na inkluzivní jazyk.

Naším cílem se stalo komplexní propojení DEI jak na zaměstnaneckou, tak zákaznickou zkušenost, aby měla tato rovnice přímý dopad na business stránku společnosti.

Proces spolupráce

Diverzita a inkluze jsou zahrnuty do agendy 2030. Agendu stanovila samotná OSN. Obsahuje 17 dlouhodobých cílů udržitelného rozvoje. Je třeba říci, že Orange není agenda cizí. Sám CEO celé skupiny Stéphane Richard se zavazuje k naplňování 6ti z nich.

Začalo to DEI mappingem

Cílem I&D mapování je komplexně zmapovat vnitřní a vnější prostředí společnosti v oblasti inkluze a diverzity. Porovnáváme společnost sostatními v podobném sektoru a mezi sektorama v zahraničí, ale i lokálně.

V Orange jsme začali s focus group. 10ti zaměstnanci & zaměstnankyně byli vybráni jako zástupci z různých oddělení, různé délky působení ve společnosti, různého věku, regionu, či pohlaví. Podařilo se nám získat reprezentativní diverzní skupinu.

Dělat focus group v prosinci, v období, kdy vše probíhalo nekompromisně on-line byla výzva. No vyšla překvapivě dobře. Bylo to i díky následujícímu:

Co nám řeklo vnější prostředí

Externí průzkum napříč ČR, SR a pohled do zahraničí v telco sektoru, ale i cross-sektorové nám poskytl inspiraci a přehled. 

Zmapovali jsme všechny interní i externí aktivity přímé konkurence v daném oboru jako i cross-sektorové. Nezapomněli jsme ani na veřejné kampaně na téma I&D a CSR aktivity. 

Zároveň jsme dívali nejen na naše lokální česko-slovenské prostředí ale v rámci principu globalizace (uchopení globálního v lokálním kontextu) jsme se podívali do zahraničí. V tomto případě konkrétně do USA, UK, Nordics či Dánska. 

Inspiraci jsme našli například v rychle rostoucím fintechu Monzo.

Interní spolupráce

Díky úzké spolupráci Natašy a Ivana z Employer branding oddělení, kteří se do procesu mapping přidal, se nám podařilo detailně analyzovat aktivity napříč celého cyklu zaměstnance.

Proč pracujeme s cyklem zaměstnance? Existuje několik důvodů: 

Návrh pětileté vize

Na základě shromážděných informací jsme vytvořili 5 letou vizi v rámci I&D strategie. Ta komplexně kopíruje již výše znázorněný cyklus zaměstnance.

Připravili jsme 3 kontrolní systémy, které pomohou Orange ujistit, že se drží stanovené vize a dělají aktivity, které jim ji pomohou naplnit. 

Návrh ročního plánu

Roční plán ve srovnání s 5 letou vizí jsme zpracovali konkrétní, s detailními aktivitami a rozdělen do celoročního plánu na měsíce

Aktivity jsme rozdelili na interní & externí. Porovnali jsme současnou situaci a plán, rozdělili jsme aktivity na quick-win, střednědobé & dlouhodobé.

Co dalšího bychom přidali do DE&I Mappingu

Velice děkujeme za spolupráci Nataše a Ivanovi. Samozřejmě i celé focus group skupině za otevřenost naším zvědavým otázkám, idejím a vaší flexibilitě. A těšíme se na další spolupráci a také jako v tomto roce proměníte vaše zanícení do I&D témat do zajímavých aktivit.

Reference

Adela_Kontakt

Chcete si promluvit o školení, spolupráci nebo máte jiné dotazy?

Spojte se s Adél.

Adéla Albertová
+420 776 700 660
adela@be-dnamail.com