Diverzita a inkluze

Pojďme společne vybudovat inkluzivní a rovnoprávné prostředí ve vaší firmě ať získate konkurenční výhodu na trhu.

Najděte klíč ke kreativitě a inovacím

Věříme, že naše jedinečnost spočívá v rozdílnosti. Skrze jedinečnost dokážeme ovlivnit to, co nás samotné přesahuje. Každý člověk si s sebou nese jedinečný set talentů, zkušeností a rozdílných pohledů na svět. Pokud spojíme rozdílné, dokážeme jít za hranici všednosti.
S čím pomůžeme?
JAKÝ MÁ DEI SMYSL?

Rozmanitější firmy jsou inovativnější

O 43 %

vyšší zisky

Slyšeli jste, že různorodost ve vedení organizace nebo správních radách dosahuje díky rozličnosti o 43% vyšší profit?
Až 67%

uchazečů o práci hledá DEI

Uchazeči o zaměstnání upřednostňuji společnosti s různorodým kolektivem. Diverzní firmy také fungují výkonněji.
O 70 %

vyšší úspěch expanze

Diverzně řídící týmy mají o 70% vyšší pravděpodobnost, že úspěšně expandují na nové trhy. A také navýší příjmy z inovací o 19%.
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | DIVE-IN hra
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | DIVE-IN hra
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | DIVE-IN hra
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | DIVE-IN hra
DIVE-IN HRA

Pojďme diskutovat o inkluzi a rozmanitosti otevřeně, lidsky a hravě

DIVE-IN HRa je určena pro velké firmy, malé podnikatele, pro širokou veřejnost a pro každého, kdo má zájem vést otevřenou diskusi o inkluzi. A také pro všechny, kdo chtějí tuto problematiku lépe pochopit.
KDO DIVE-IN HRU ZKOUŠEL?

Naši klienti

PROČ PRÁVE TEĎ?

Vybudujte stabilní společnost

Diskriminace na základě pohlaví

Průzkum Mezinárodní organizace práce ukazuje, že ženy mají celosvetově o 16% nižší průměrné hodinové mzdy. To způsobuje o 22 % nižší průměrné měsíční mzdy. Velké rozdíly jsou také mezi samotnými zeměmi.

Vzdálený a hybridní způsob práce

Pandemie změnila systém práce na vzdálený nebo hybridní. Proto je mnohem těžší udržet rozmanitost, rovnost, začlenění i motivaci lidí. Zároveň se zvýšil význam well-beingu v pracovním prostředí.

Celosvětové stárnutí populace

OSN předpokládá, že se podíl populace ve věku 65+ bude do roku 2050 nadále zvyšovat. Což znamená, že každý šestý člověk na světě bude starší než 65 let. To je tématem pro firmy a vede k nutnosti nastavení mezigenerační spolupráce.

KDE ZAČÍT DEI ZAVÁDĚT?

Doporučený postup

MAPPING

Audit & Analýza

Zmapujeme vnitřní prostředí společnosti a konkurenci na trhu v oblasti diverzity, rovnoprávnosti a inkluze. Výsledkem auditu je plán DEI aktivit, DEI Culture Moodboard a 5letá dlhoudobá vize.
NÁBOR

Strategie

Zanalyzujeme váš náborový proces, pracovní inzeráty a kariérní aspekty s důrazem na rozmanitost a začlenění. Stanovíme si společně vaše SMART DEI cíle v rámci náboru.
AKCE

Organizace

Pomůžeme vám s organizací DEI akcí. Připravíme hlavní "poselství" akce a program. Kromě programu pokrýváme celý event management od A do Z, včetně marketingové komunikace.
JAKÉ TYPY DIVERZITY ŘEŠÍME?

Zabýváme se širokou škálou témat diverzity

Toužíme po světě s rovnými příležitostmi pro všechny. Pojďme to společně uskutečnit. DEI témata zastřešíme v plném rozsahu:
Kromě toho se věnujeme i dalším důležitým tématům:
Dive-in-hra-diverizta-rovnopravnost-inkluze
CHCETE SE VZDĚLÁVAT O DIVERZITĚ, ROVNOPRÁVNOSTI A INKLUZI?

Zkuste interaktivní workshopy pro celé týmy

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze od A po Z
bedna_hr agentura
TÉMA WORKSHOPŮ
Nevědomé předsudky v recruitingu a HR
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
TÉMA WORKSHOPŮ
DEI napříč celou firmou
bedna_hr agentura
TÉMA WORKSHOPŮ
PRO KOHO JSME DEI MAPPINGY DĚLALI?

Naši klienti

Mohlo by vás zajímat

Nejčastější dotazy

Proces DEI mappingu obvykle trvá 6 - 8 týdnů. Tato doba zahrnuje kvalitativní a kvantitativní průzkum zaměřený na HR procesy z hlediska diverzity, inkluze a flexibility. Během tohoto procesu zjišťujeme, jak si společnost v těchto oblastech stojí, a zároveň pracuje s procesy spojenými s cyklem zaměstnance.

Průzkum diverzity a inkluze ve firemní kultuře zahrnuje kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Tento proces zahrnuje dotazníková šetření, rozhovory 1on1, Focus skupiny a následně analytickou práci.

Výstupy zahrnují strategický plán s definovanými měřitelnými ukazateli, které mají za cíl posílit diverzitu, inkluzi a flexibilitu ve firmě. Dále zahrnují kvalitativní a kvantitativní analýzu a akční plán pro zlepšení procesů s pozitivním dopadem na zaměstnaneckou zkušenost.

DEI mapping pomáhá identifikovat silné stránky a oblasti potřebující zlepšení v oblasti diverzity, inkluze a flexibility. Pomáhá vytvářet inkluzivnější pracovní prostředí, které podporuje různorodost zaměstnanců a zvyšuje jejich angažovanost.

Ano, DEI mapping je vhodný pro firmy různých velikostí. Bez ohledu na velikost firmy může být tento proces efektivním nástrojem pro posílení diverzity, inkluze a flexibility v firemní kultuře a zvýšení angažovanosti zaměstnanců.

Adela_Kontakt

Chcete si promluvit o školení, spolupráci nebo máte jiné dotazy?

Spojte se s Adél.

Adéla Albertová
+420 776 700 660
adela@be-dnamail.com