Mapping

Prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního průzkumu prozkoumáme zaměstnaneckou zkušenost ve vaší firmě.

Mapping = Audit, analýza & strategie

Zajímá vás, jak nastavovat firemní kulturu nebo kde začít zavádět diverzitu a inkluzi? Nebo už děláte nějaké aktivity, jen nevíte, jestli jdete správným směrem? Chcete zjistit, co děláte dobře a kde máte naopak mezery?
Rádi pro vás uděláme:
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
Co je Employee Experience Mapping?

Employee Experience Mapping

Prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního průzkumu se zaměříme na prozkoumání vaší firemní kultury a zaměstnanecké zkušenosti. Pak pro vás dovedeme připravit projekt na míru, který vás zaručeně dostane na mapu Top zaměstnavatelů!
Na co se zaměříme?
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
JAK TO UDĚLÁME?

Employee Experience Mapping

Průzkum
Během 6 týdenní analýzy uděláme kvalitativní a kvantitativní průzkum ve firmě.
VHSka
Spolu pojmenujeme vaši Vizi, Hodnoty a Strategii, která je klíčem k získání talentů i k udržení, nejlepších stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň.
Akční plán
Získáte jednotlivé kroky pro oblasti jako firemní kultura, strategie značky zaměstnavatele a psychologické bezpečí.
PROČ PRÁVĚ MAPPING ZAMĚSTNANECKÉ ZKUŠENOSTI?

EE Mapping je pro vás, pokud

Chcete posílit značku zaměstnavatele

Značka zaměstnavatele (employer branding) zvýší povědomí o vaší firmě na trhu práce a pomůže vám odlišit se od konkurence.

Chcete získat a udržet si talenty

Posílení firemní kultury a definování jasné firemní identity přitahuje kvalitní zaměstnance a udržuje je motivované. I v silně konkurenčním prostředí.

Hledáte nový přístup k řízení lidí

Filosofie managementu 3.0 klade důraz na autonomii, spolupráci a osobní rozvoj a přispívá k vytvoření inovativního a dynamického pracovního prostředí.

Chcete vyšší angažovanost zaměstnanců

Mapping firemní kultury klade důraz na lidský kapitál a na jeho rozvoj, což vede k vyšší angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců.

Jak jsme EE Mapping dělali u klienta?

KOMIX je softwarová společnost, která je zaměřená na svět technologií, umělé inteligence a dat. Jejich produkty pomáhají automatizovat IT informační systémy, generují real-time datové analytiky a integrují rozdílné produktní systémy do funkčních celků.
Co je to Mapping diverzity, rovnoprávnosti a ikluze (DEI)?

DEI Mapping

V průběhu mapování pracujeme s cyklem zaměstnance, s důrazem na pozitivní zaměstnaneckou zkušenost. Nezapomínáme ani na zákaznickou zkušenost a její strategické propojení s DEI ve všech styčných bodech, se zákazníky, partnery či dodavateli.
Na co se zaměříme?
bedna_hr agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
JAK TO UDĚLÁME?

DEI mapping ve třech krocích

Statistiky, data a konkurence

Externí analýza

Zmapujeme přímou i nepřímou konkurenci, lokální i globální konkurenci v rámci DEI.
Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Interní analýza

Připravíme kvantitativní DEI výzkum ve firmě a zanalyzujeme firemní procesy s důrazem na DEI.
Roční plán a pětiletá vize

Zpracování dat a příprava výstupů

Připravíme roční plán s navrhovanými činnostmi v rámci zaměstnaneckého cyklu.
JAKÉ TYPY DIVERZITY ŘEŠÍME?

Zabýváme se širokou škálou témat diverzity

Toužíme po světě s rovnými příležitostmi pro všechny. Pojďme to společně uskutečnit. DEI témata zastřešíme v plném rozsahu:
Kromě toho se věnujeme i dalším důležitým tématům:
Dive-in-hra-diverizta-rovnopravnost-inkluze
CO ZÍSKATE DEI MAPPINGEM?

Analýza, business a networking plán

Podrobný roční plán a 5letá vize

Vypracujeme roční obchodní plán pro strategickou spolupráci s DEI, stejně jako 5letou vizi, která vás povede.

Nápady na sjednocení pro interní a externí komunikaci

Připravíme pro Vás 3 nápady sjednocení veškeré komunikace a aktivit v rámci DEI, které můžete protínat s interní i externí komunikací.

DEI culture mood board

Zachycujeme současný stav a SWOT v DEI, stejně jako klíčové oblasti, které formují vaši práci a zákaznické prostředí. Připravíme pro vás benchmark a DEI benchmark.

Jak jsme DEI Mapping dělali u klienta?

Orange Slovensko je největší slovenský mobilní operátor, který působí na trhu od roku 2002. Téma diverzity Orange považuje za klíčové v budování ne jen lokálních, národních, ale i nadnárodních týmů. Proto ji podporuje mnohými interními procesy.
Audit, analýza a mapping

A co když pak budete potřebovat pomoc?​​

PRO KOHO JSME MAPPINGY DĚLALI?

Naši klienti

Adela_Kontakt

Chcete si promluvit o školení, spolupráci nebo máte jiné dotazy?

Spojte se s Adél.

Adéla Albertová
+420 776 700 660
adela@be-dnamail.com