Firemní kultura

Pojďme společně hledat odpovědi na otázky o vaši firemní kultuře, s přesahem do pozitivní zaměstnanecké zkušenosti.

Odemkněte DNA firemní kultury

K uvěřitelné a silné značce zaměstnavatele vede dlouhodobá a systematická práce. Nevytvoří se sama za noc. Budeme kráčet s vámi bok po boku, nastavíme vám zrcadlo a společně budeme hledat odpovědi na otázky spojené s vaší firemní kulturou a zaměstnaneckou zkušeností.
S čím pomůžeme?
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
CHCETE BUDOVAT FIREMNÍ KULTURU?

Doporučený postup

MAPPING

Audit & Analýza

Během 6 týdenní analýzy firemní kultury uděláme kvalitativní a kvantitativní průzkum ve firmě a zadefinujeme VHSku (vize, hodnoty a strategii) pro značku zaměstnavatele.
VHSka

Workshop

Na workshopu Employer branding prozkoumáme a do hloubky nastavíme vaši firemní Vizi, Hodnoty a Strategii pro interní i online komunikaci.
HR MARKETING

Workshop

Naučíme vás krok za krokem, jak v digitálním světe vybudovat značku zaměstnavatele, pomocí nástrojů online světa.

Chcete budovat inkluzívní firemní kulturu a nevíte, kde začít?

PROČ BUDOVAT FIREMNÍ KULTURU?

Firemní kultura a její smysl

Zvyšuje angažovanost zaměstnanců

Silná firemní kultura vytváří prostředí, kde lidé cítí osobní odpovědnost k cílům a hodnotám společnosti. To zvyšuje jejich angažovanost, loajalitu i produktivitu.

Zlepšuje retenci zaměstnanců

Lidé propojení s firemní kulturou a hodnotami, mají tendenci zůstávat ve firmě déle. Snižuje se tak fluktuace a náklady spojené s dalším náborem a zaškolováním nových lidí.

Zvyšuje atraktivitu pro nové talenty

Silná firemní kultura přitahuje talenty sdílejíci podobné hodnoty. Protože každý člověk, přirozeně, chce být součástí inspirativního a podpůrného pracovního prostředí.

Posiluje firemní pověst

Firemní kultura ovlivňuje vnímání firmy veřejností a zákazníky. Pokud je kultura pozitivní a podporuje odpovědné chování, posiluje důvěru a loajalitu ke značce i z externího prostředí.

CHCETE SE VZDĚLÁVAT VE FIREMNÍ KULTUŘE?

Zkuste interaktivní workshopy pro celé týmy

Employee Experience
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | DIVE-IN hra
TÉMA WORKSHOPŮ
Mezigenerační firemní kultura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
TÉMA WORKSHOPŮ
Psychologické bezpečí
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | DIVE-IN hra
TÉMA WORKSHOPŮ
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nejčastější dotazy

Mapping firemní kultury zahrnuje kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu, který se zaměřuje na témata, jako je firemní vize, hodnoty, strategie a psychologické bezpečí zaměstnanců. Tento proces zahrnuje dotazníkové šetření, rozhovory a analytickou práci.

Proces mappingu firemní kultury obvykle trvá přibližně 6 - 8 týdnů. Tato doba zahrnuje kvalitativní a kvantitativní průzkum firemní kultury a následné vypracování strategického plánu.

Výstupy mappingu firemní kultury zahrnují strategický plán s definovanými měřitelnými ukazateli, které mají za cíl posílit firemní kulturu a značku zaměstnavatele. Dále zahrnují kvalitativní a kvantitativní analýzu a akční plán pro další kroky.

Mapping firemní kultury pomáhá identifikovat silné stránky a oblasti, kde máme prostor pro zlepšení ve firemní kultuře. Pomáhá udržet současné zaměstnance, přilákat nové talenty a posílit povědomí o vaší firmě jako atraktivním zaměstnavateli.

Ano, mapping firemní kultury je vhodný pro všechny typy společností. Bez ohledu na velikost firmy může být mapping firemní kultury efektivním nástrojem pro posílení firemní kultury a zvýšení angažovanosti zaměstnanců.

Adela_Kontakt

Chcete si promluvit o školení, spolupráci nebo máte jiné dotazy?

Spojte se s Adél.

Adéla Albertová
+420 776 700 660
adela@be-dnamail.com