Príbeh o tom, ako vznikla BE-DNA

Meg Starka: Zmena je a bude našou trvalou konštantou, nedá sa nezmeniť. Aj HR svet sa mení.

Margaret Starka je zakladateľkou BE-DNA a je osobou, ktorá našej firme dala nielen základy, ale aj hodnoty a zmysel. A je tiež našim nevyčerpateľným zdrojom nápadov a inšpirácie. Tak sa poďme spolu porozprávať o tom, prečo BE-DNA založila a či sa odvtedy niečo zmenilo.

Podľa teba Meg, čo je BE-DNA za firmu?

Blog - Příběh BE-dna

Meg: BE-DNA je prvá česko-slovenská HR agentúra. Sme konzultanti s presahom. Dôležitý je pre nás osobný prístup, autenticita a individuálne potreby klienta. Snažíme sa firmy a organizácie inšpirovať v tom, aby za skratkou HR vnímali význam slov Human Relations.

Dnes pôsobíme v Prahe, Ostrave, Bratislave a v Košiciach.

Čo ťa priviedlo k jej založeniu?

Meg: Celých 14 rokov som strávila v Red Bull. Z toho 7 rokov v marketingu, ďalších 7 v HR. Celú dobu môjho pôsobenia ma fascinovalo pozorovať ako autenticita a dôvera, ktorú sme dostávali, sme bez zaváhania vracali späť v podobe nápadov a stratégií. Mala som vtedy možnosť zažiť jedny z najúspešnejších časov značky, ktorá založila kategóriu.

Posledné dva roky v Red Bull som intenzívnejšie rozmýšľala nad tým, ako by som formulovala našu víziu zamestnávateľa. Vízia firmy bola jasná. No nikdy sme neverbalizovali, s akou víziou pristupujeme k zamestnancom a zamestnankyňám. Súčasne v tej dobe, bol to rok 2014, sa začalo intenzívnejšie hovoriť o HR Marketingu.

Mrzelo ma, že HR Marketing bol v tej dobe primárne zameraný na atraktivitu značky kvôli náborom. A rovnako ma mrzelo, že kampane značiek síce boli kreatívne, no vo vnútri organizácií sa nič moc nezmenilo. Chcela som to zmeniť.

Začala som intenzívne premýšľať nad tým, čo a ako sa dá spraviť pre firmy, aby dokázali správne uchopiť kombináciu HR a marketingu. Chcela som, aby boli schopné využívať princípy HR Marketingu na zviditeľnenie autentickej firemnej kultúry. A aby tieto princípy nezneužívali.

Blog - Příběh BE-dna
Blog - Příběh BE-dna
Blog - Příběh BE-dna
Blog - Příběh BE-dna
Blog - Příběh BE-dna
Blog - Příběh BE-dna

Aké boli začiatky?

Meg: Naivné. BE-DNA začala byť komunikovaná 1.4.2018 a náš úplne prvý klient bol RefresherV pláne som mala 6 mesiacov tvoriť len obsahový marketing. No na doporučenia okolia sme mali klientov po prvom mesiaci.

A s BE-DNA som začínala, keď mal mladší syn 6 mesiacov. Spätne vidím, že tempo a nadšenie, ktoré som na začiatku mala, bolo závratné :). Skôr intuitívne než premyslené, skôr naivné, ako pragmatické, skôr autentické, ako racionálne.

Prinieslo to svoje úspechy aj pády. Bola to fajn škola a nebyť čohokoľvek, dnes by BE-DNA BE-DNOU nebola.

Heslom BE-DNA je “Ladíme ľudí a firmy”. Čo to v každodennosti znamená?

Blog - Příběh BE-dna

Meg: V jednej firme sa mi pri príchode na recepciu stalo, že interakcia s človekom na recepcii a hodnoty za ním v ráme boli v značnom rozpore. Možno mal daný človek proste blbý deň. No na tomto príklade by som to rada demonštrovala.

Každá firma má svoje dôvody, prečo vznikla. A každá firma, hoci nie pre každú je to uchopiteľné, má svoju firemnú kultúru. Ľudia pracujúci pre firmu, ako aj smerovanie a záujmy firmy, by mali spolu ladiť. Aby sa nestávalo to, čo som spomínala na začiatku – každý deň.

V každodennosti to znamená, že jedna strana pozná druhú, prejavuje o ňu aktívny záujem a opačne.

Aká bola najväčšia výzva za tie roky?

Meg: Výzvou pre BE-DNA bolo uvedomiť si vlastnú hodnotu a cenu. Dnes je výzvou je každý nový projekt, či spolupráca. To sú výzvy v pozitívnom slova zmysle. 

V tom negatívnom to bolo rozlúčenie sa s klientom, ale aj s človekom. Výzvou našej firmy vie byť aj cash-flow.

Ako sa v medzičase zmenili firmy a firemná kultúra?

Meg: Na firemné prostredie vplývajú vonkajšie aj vnútorné faktory. Podstata toho, čím firemná kultúra je, sa nezmenila. Avšak to, akú úlohu pre firmy a ľudí zohráva… áno, to sa zmenilo.

Pred 6timi rokmi bola socio-demografická situácia iná. Aj keď to už bolo náročnejšie, zameranie firmy pri nábore na mladých ľudí do 35 rokov a hlavne mužov, sa v podobe kandidátov firmám vracalo. Boom zažívala aj téma milleniáli a prehadzovali sme “zlato hrablami”.

Dnes sme vo firmách, ktoré si prešli covidom, lock-downom a dovolím si tvrdiť, že firemná kultúra vie byť ovplyvnená aj aktuálnym politickým dianím. Firmy majú núdzu o ľudí a ľudia na trhu práce si dnes môžu vyberať.

Je prirodzeným dôsledkom týchto udalostí, že dôležitosť zaoberania sa témou firemnej kultúry, porástla a naďalej bude rásť.

Ktoré témy vo firmách boli aktuálne a stále sú?

Meg: Čo sa nemení, je performance. Vedľa toho nás ako požiadavka od klientov celých 6 rokov sprevádza téma firemných hodnôt.

Každá firma má svoje dôvody, prečo vznikla. A každá firma, hoci nie pre každú je to uchopiteľné, má svoju firemnú kultúru. Ľudia pracujúci pre firmu, ako aj smerovanie a záujmy firmy, by mali spolu ladiť.

BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura

Aké sú nové výzvy, ktorým firmy a ľudia v nich potrebujú čeliť?

Meg: Čo je stále aktuálnejšie, je schopnosť otvárať témy, ktoré umožňujú pozrieť sa na to, ako spôsob uplatňovaný na dosahovanie cieľov priamo ovlyvňuje to, ako sa ľuďom i firmám darí.

Stále aktuálnejšou je téma kvality vzťahov na pracovisku. Práve teraz subjektívne vnímam, že firmami tiež rezonuje téma viditeľnej diverzity – rodovej aj vekovej. A verím, že stále dôležitejšou bude téma neviditeľnej diverzity.

Ako ďalšiu výzvu vnímam úspešné zvládnutie vedenia organizácie v procese zmien, medzigeneračný dialóg a záujem porozumieť sám sebe, aby ľudia boli schopní vykročiť na cestu k (s)poznaniu potenciálu vzťahov okolo seba.

Ako vnímaš ľudí vo firmách? Zmenili sme sa?

Meg: Ak je niečo isté, je to fakt, že zmena je a bude našou trvalou konštantou. Ovplyvňuje nás každodenná skúsenosť. Každú minútu sme starší než sme pred minútou boli. Nedá sa nezmeniť. A to je na tom to dobré :).

Chcem ešte dodať, že aj HR sa mení a bude sa meniť. Preto sa snažíme nastavovať naše služby tak, aby sme vedeli klienta pripraviť a previesť akoukoľvek zmenou. Chceme, aby zmenám nielen rozumel, ale vedel sa nad nimi na 2-3 kroky vopred zamyslieť.

Kde vidíš BE-DNA o tri roky?

Meg: BE-DNA vidím ako organizáciu, ktorá má svoju platformu, prostredníctvom ktorej prispieva ku vzdelávaniu ľudí pôsobiacich v HR. A veľmi si prajem, aby sa nám aj naďalej v BE-DNA darilo žiť to, čo učíme druhých. Ladiť :).

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.