Projekty EU

VYBERTE SI PROJEKT:
PROJEKT Erasmus+

Jsme akreditovaná organizace v oblasti vzdělávání dospělých v programu Erasmus+

PROJEKT ERASMUS+_spolufinancován Evropskou unií
Účastí na programu Erasmus+ chceme strategicky a komplexně řešit tyto oblasti a cíle:
V rámci akreditace budeme realizovat tyto aktivity:
Jedním ze sekundárních cílů je aktivní účast naší vzdělávací organizace na platformě EPALE, a to v oblasti diverzity a inkluze, které vnímáme jako nosné téma ve 21. století a moderních společnostech.
V současné době čekáme na přidělení rozpočtu k realizaci jednotlivých aktivit a zahraničních mobilit pro členy a členky našeho lektorského týmu.
PROJEKT BE-DEIF

BE Diversity, Equity, Inclusion and Flexible company, reg. č.: CZ.03.01.02/00/22_012/ 0002121

je spolufinancován Evropskou unií.
PROJEKT BE-DEIF_spolufinancován Evropskou unií
Jako odborná společnost zaměřující se na human relations jsme se zapojili do výzvy č. 12 OPZ+. V realizovaném projektu budeme řešit u 3 zaměstnavatelů opatření v oblasti A (flexibilní formy práce, práce s rodiči na MD/RD) a v oblasti B (rozmanitý kolektiv, postup žen do pozic s rozhodovacími pravomocemi).
Zaměstnavateli (partnery projektu), u kterých budou realizována opatření, budou tyto firmy:
Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření flexibilního inkluzivního pracovního prostředí, kde budou zaměstnanci oceňováni za své rozdílnosti a budou mít možnost pracovat flexibilně s ohledem na sladění pracovního a rodinného života.

Projekt bude probíhat ve 4 etapách:
Veškeré aktivity projektu budou realizovány do 31.8.2025, kdy bude projekt ukončen.
Projekt Vzdělávání členů BE - ID human

Projekt Vzdělávání členů BE - ID human, registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_040/0002375

Projekt umožní zaměstnancům členů BE - ID human osvojení nových kompetencí prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání, čímž bude snižován nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce a současně bude zvyšována přizpůsobivost pracovní síly i zaměstnavatelů na změny na trhu práce.
Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.
Projekt probíhá od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2027.
Projekt Digiskills pro členy BE ID

Projekt Digiskills pro členy BE ID, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008657

Hlavním cílem projektu je podporovat firemní rozvoj a konkurenceschopnost podniků prostřednictvím poskytování vzdělávacích programů, které povedou k efektivnímu využití digitálních technologií (digitálních IT dovedností) a principů Průmyslu 4.0.
Specifické cíle projektu:
Výstupem projektu bude:
V projektu jsou očekávány změny v podobě zvýšení úrovně kompetencí zapojených zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a v dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0 a z toho pramenící zlepšení konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatele na trhu.
Projekt probíhá od 1.4.2024 do 30.9.2025, tj. 18 měsíců.