HR Business Partnering

Na dobu určitou převezmeme odpovědnost za vaši HR agendu.

HR Business Partnering

Pod pojmem HR vnímáme spíš lidské vztahy (Human Relations) než lidské zdroje (Human Resources) a z toho vychází i naše partnerská spolupráce. V každém případě jde o komplexní přístup dle vašich aktuálních potřeb.
Co pro vás můžeme udělat?
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura
JAK TO FUNGUJE?

HR BUSINESS PARTNERING

Partnering
Na dohodnuté období a s konkrétními cíli se staneme vaším interním HR BP.
Neloučíme se
Na konci spolupráce vám nastavené HR vrátime zpět do vašich rukou. Kdy to bude, to je jen na vás.
KDE VÁM POMŮŽEME?

Poskytneme vám maximum zkušeností v oblastech

BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura

Rozvoj ve firmách

Gallup, Clifton Strenghts, růstové myšlení, podpora změny, autentický leadership a neviditelná diverzita.

BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura

Firemní kultura

Zaměstnanecká zkušenost, životní cyklus zaměstnance, firemní hodnoty, značka zaměstnavatele, HR marketing.

BE-dna | Ladíme lidi a firmy | Human Relations Agentura

Diverzita a inkluze

Rovnoprávnost, přijetí, důstojnost, předsudky, ESG cíle, SDG's 2030.

PROČ PRÁVĚ HR PARTNERING?

HR Business Partnering je pro vás, pokud

Potřebujete pomoci s HR agendou

Odchází vám na mateřskou/rodičovskou skvělý HR člověk a vy mu chcete dát najevo, že se bude mít kam vrátit a zároveň mu odborníci podrží agendu.

Chcete posílit HR oddělení

Vaše HR oddělení je poddimenzované a hledáte dočasnou pomocnou ruku. Nebo HR oddělení nemáte a chcete ho založit, nastavit a rozběhnout.

Potřebujete nastavit seniorní procesy

Vytvoříme vám silné HR, které bude přímou podporou vaší firmy. Vyladíme vaše human relations procesy a strategii.

Chcete inovovat a automatizovat

Nebo chcete získat pro vaše HR nový, čerstvý a nezávislý úhel pohledu.

Jak jsme to dělali u klienta?

Sales House je rodinná firma, která funguje na trhu agenturního zaměstnávání už 30 let. Založili ji manželé Juraj a Hana. V duchu rodiny firmu vedou a pracují i se svými zaměstnanci - na základě dohody a hlubokých mezilidských vztahů.
PRO KOHO JSME UŽ HR BP DĚLALI?

Naši klienti

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nejčastější dotazy

Naše služby zahrnují definici a implementaci HR strategie, řízení životního cyklu zaměstnance, optimalizaci HR procesů, podporu vedení týmů, rozvoj zaměstnanců a organizace, kompletní nábor nových zaměstnanců a pomoc při změnách v organizaci, jako jsou restrukturalizace nebo změna kultury.

Doba implementace HR strategie se může lišit v závislosti na velikosti a složitosti organizace, ale obvykle se pohybuje od několika měsíců do jednoho roku. Každá implementace je přizpůsobena potřebám konkrétního klienta.

Náš přístup je zaměřen na poskytnutí podpory a řízení všech fází životního cyklu zaměstnance, od náboru a výběru až po odchod z organizace, s cílem zajistit optimální výkon a spokojenost zaměstnanců.

Ideálním výchozím stavem je naše služba tzv. Mapping, což je analýza současného stavu firemní kultury, zaměstnanců a HR procesů. Tato analýza nám poskytne důkladné porozumění vaší organizace a umožní nám navrhnout efektivní strategie a řešení přizpůsobené vašim potřebám a cílům.

Máme bohaté zkušenosti s podporou klientů v procesech restrukturalizace a změny kultury. Naše zkušené týmy mají know-how a nástroje k úspěšnému provedení těchto změn. 

Máme odborníky, kteří získali cenné zkušenosti jak z velkých nadnárodních korporací, tak i z vznikajících startupů s velkým potenciálem. Mezi naše členy patří seniorní HR manažeři, HR Business partneři, kouči, psychoterapeuti a mentoři, kteří mají bohaté praktické zkušenosti a know-how v oblasti řízení změn a podpory organizací při transformaci kultury a procesů.

Adela_Kontakt

Chcete si promluvit o školení, spolupráci nebo máte jiné dotazy?

Spojte se s Adél.

Adéla Albertová
+420 776 700 660
adela@be-dnamail.com