Téma: megzapisky

BE-DNA zákulisí
14 osobných cieľov smerom k ľudskosti

Ľudskosť sa pre mňa čoraz viac stáva silnejšou hodnotou. Morálne hodnoty sú mojím kompasom – mantinelmi, ktoré mi pomáhajú rozhodnúť sa. Niekomu v tomto smere

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Rešpektuj a buď rešpektovaná/ý

Pred tromi rokmi som dostala nápad. Mrzelo ma, že téma generácií sa viac dehumanizuje, ako humanizuje. Intenzívne bola rozoberaná téma mileniálov. Náborové kampane, školenia ako