Téma: Psychologické bezpečí

Psychologické bezpečí
Psychologické bezpečí: od evoluce k dnešní firemní kultuře

Psychologická bezpečnost se stala důležitým tématem, které rezonuje současným firemním světem. Psychologicky bezpečné pracovní prostředí znamená atmosféru, která umožňuje zaměstnancům svobodně vyjadřovat své názory nebo