Psychologické bezpečí: od evoluce k dnešní firemní kultuře

Psychologická bezpečnost se stala důležitým tématem, které rezonuje současným firemním světem. Psychologicky bezpečné pracovní prostředí znamená atmosféru, která umožňuje zaměstnancům svobodně vyjadřovat své názory nebo klást otázky bez obav z kritiky nebo znevýhodnění.

Podle psychologů takové prostředí podporuje inovace, kreativitu, produktivitu a ziskovost. Má také velmi pozitivní dopad na lidské zdroje, protože údaje ukazují, že zaměstnanci, kteří se ve firmě cítí psychologicky svobodně, snižují fluktuaci nebo míru přechodu ke konkurenci.

Evoluce a psychologická bezpečnost

Evoluční podstata psychologického bezpečí spočívá v mozku, který zpracovává nejistou atmosféru v týmu, kritiku nebo uzavření ze strany šéfa jako hrozbu. Amygdala v tomto okamžiku spouští svůj instinkt boje nebo útěku. V dnešním firemním prostředí lze tuto situaci považovat za hlavní spouštěč tichého odchodu (situace, kdy zaměstnanec dělá jen to, co má v popisu práce, s průměrným výkonem a bez snahy o zlepšení), vyhoření nebo vysoké míry fluktuace.

Pokud je pracovní prostředí vstřícné, otevřené a zároveň náročné, hladina oxytocinu v těle začne stoupat, což má opačný účinek.

Jak vytvořit psychicky bezpečné pracoviště?

Vedení je dnes velmi komplexní řemeslo, které se vyznačuje i přesahem do oblasti lidských zdrojů. Právě koncept psychické bezpečnosti vyžaduje od vedoucích pracovníků/pracovnic aktivní přístup a odhodlání vytvořit pracovní prostředí, které je specificky svobodné, podpůrné a ochranné.

Zpětná vazba jako důležitý nástroj pro inovace

Vedoucí pracovníci by měli především ukázat, že jsou otevřeni nesouhlasné zpětné vazbě a opačným názorům, a uvědomit si, že zpochybnění stávajícího stavu může přinést zlepšení. Tím dávají najevo, že jim nejde o ego, ale o společný cíl.

Chybovat je lidské

Vedoucí by měli vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je v pořádku dělat chyby. Zaměstnanci by se měli cítit bezpečně, aby mohli riskovat a byli ochotni se ze svých chyb poučit. Mnoho světových inovací vzniklo metodou pokusů a omylů. Pokud chceme vytvářet přidanou hodnotu, nemůže být pracovní prostředí sterilní a rigidní.

Jak měřit pokrok v oblasti psychologické bezpečnosti?

Průzkumy jsou nejtypičtějším způsobem, jak poskytnout firmám skutečnou zpětnou vazbu, která odráží zkušenosti zaměstnanců. Dobrý průzkum by měl obsahovat otázky, které mohou hodnotit různé faktory, jako je důvěra, respekt, komunikace a zapojení týmu. Anonymita respondenta (respondentů) v by měla vedoucím pracovníkům poskytnout údaje, které potřebují k vyhodnocení silných a slabých stránek své činnosti. 

Role vedení se i dnes dynamicky vyvíjí. Probíhající polykrize stále více zdůrazňuje význam podpůrného způsobu vedení týmů. Psychologická bezpečnost je tak nezbytnou součástí skládačky a její význam bude i nadále růst.

Zabýváte se ve své firmě také psychologickou bezpečností?

Pokud vás toto téma zajímá a chtěli byste ho rozvíjet ve své firmě, rádi vám pomůžeme změřit vlastní psychologicky bezpečné prostředí, na kterém lze postavit účinnou strategii zlepšování.

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.