Sales House | Příběh klienta

Služba: HR Business Partnering a HR marketingová strategie

Klient

Sales House je rodinná firma, která funguje na trhu agenturního zaměstnávání už 30 let. Založili ji manželé Juraj a Hana. V duchu rodiny firmu vedou a pracují i se svými zaměstnanci – na základě dohody a hlubokých mezilidských vztahů.

Problém

Společnost se stále rozrůstá a vznikla potřeba nastavit vnitrofiremní kulturu, HR procesy, zadefinovat značku zaměstnavatele, zapracovat na týmové spolupráci, komunikaci a práci manažerů se svými týmy.

Proces spolupráce

Audit firmy

Zmapovali jsme organizační strukturu, organizaci práce a odměňování. Zadefinovali jsme společné vize, hodnoty a strategii značky zaměstnavatele.

Průzkumy angažovanosti

Všechny zaměstnance jsme provedli průzkumem angažovanosti a zorganizovali jsme workshopy na stejné téma.

Onboarding proces

V rámci životního cyklu zaměstnance ve firmě jsme kompletně nastavili onboarding proces.

Pozitivní psychologie

Prozkoumali jsme silné stránky zaměstnanců a začali pracovat s pozitivní psychologií.

Výsledky a řešení

Reference

Adela_Kontakt

Chcete si promluvit o školení, spolupráci, nebo máte jiné dotazy?

Spojte se s Adél.

Adéla Albertová
+420 776 700 660
adela@be-dnamail.com