Téma: Životní cyklus zaměstnanců

Psychologické bezpečí
Psychologické bezpečí: od evoluce k dnešní firemní kultuře

Psychologická bezpečnost se stala důležitým tématem, které rezonuje současným firemním světem. Psychologicky bezpečné pracovní prostředí znamená atmosféru, která umožňuje zaměstnancům svobodně vyjadřovat své názory nebo

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Jak přilákat různorodé talenty. HR tipy

Výzkumy ukazují, že inkluzivní popisy pracovních pozic mohou zvýšit počet odpovědí uchazečů až o 45 %, zejména v odvětvích, jako je soukromý kapitál a IT,