10 způsobů, jak vybudovat inkluzivní pracovní prostředí

Člověk, jako společenský tvor, potřebuje cítit bezpečí v rámci svých základních potřeb. V pracovním režimu tak může být tato potřeba zvýšena na ještě vyšší úroveň – pocit sounáležitosti, který lze vybudovat prostřednictvím angažovanosti.

Jak tohoto angažmá přirozeně dosáhnout?

Je to agenda diverzity a inkluze, která reaguje na přirozené sociální vzorce chování a umožňuje tak lidem využívat své jedinečné vlastnosti pro vlastní, ale i společenský či firemní prospěch. 

Pokud tedy jako společnost chcete vytvořit jedinečný a funkční ekosystém, který těží z individuálních i týmových charakteristik, pak pro vás máme několik tipů.

Tyto tipy vám pomohou vytvořit inkluzivní pracovní prostředí, které je akcelerátorem inovací, vynálezů nebo celkových pozitivních změn. 

Vzhledem k tomu, že inkluzivní prostředí respektuje autentickou jedinečnost jednotlivců, spojuje různé skupiny do celku a vytváří prostředí pro udržitelný růst. 

V opačném případě, pokud se některý z vašich kolegů necítí součástí vaší firemní kultury, jeho osobní výkonnost se začne postupně snižovat a naopak se zvýší úroveň stresu. Což v konečném důsledku vede k absenci, neochotě účastnit se kolektivních aktivit nebo dokonce k odchodu z práce.

Jak těmto negativním situacím předcházet?

Vytváření příležitostí pro konverzaci

Vaši zaměstnanci mají pravděpodobně silné vztahy se svými nejbližšími spolupracovníky. Ale jak dobře znají ostatní lidi ve firmě? Pokud chcete jako společnost těžit z kvalitní sítě zaměstnanců, máte příležitost vytvořit kulturu inkluzivity na pracovišti. Jediné, co musíte udělat, je poskytnout svým kolegům příležitost k neformálním setkáním a rozhovorům v rámci širších sociálních skupin. Vytvořte neformální prostory pro diskusní kluby, celofiremní obědy nebo týmové aktivity, abyste vybudovali silné inkluzivní struktury, které podpoří společného firemního ducha.

Vytváření událostí, které propagují inkluzi

Události jsou skvělým způsobem, jak šířit důležité zprávy přirozeně v atraktivním prostředí. Existuje mnoho možností. Můžete pozvat řečníky, kteří se zabývají důležitými tématy DE&I, nebo organizovat interní diskusní kluby, ve kterých můžete spolupracovat na tématech, která jsou stále více či méně tabu. Nebo zorganizujte dobrovolnické dny na podporu kulturně rozmanitých organizací nebo vytvořte fundraisingovou akci na podporu projektu s pozitivním inkluzivním dopadem. Díky našim zkušenostem vám s tím rádi pomůžeme.

Podpora introvertů

Není žádným tajemstvím, že naše kultura obecně oslavuje extrovertitu v podobě okouzlujících, upovídaných vůdců, kteří se nebojí sdělovat své vize nahlas. Nicméně i introverti mají co říct. Potřebují však tišší podmínky, aby mohly být plně realizovány. Vytvořte zóny pro individuální práci a soukromé rozhovory, které poskytnou introvertům prostor potřebný pro seberealizaci.

Pracovní skupina DEI

Provádění programu DE&I vyžaduje komplexní přístup. Proto svěřte tento úkol kompetentním kolegům v celé společnosti. Vytvořte funkční pracovní skupinu pro implementaci agendy a dohlížet na její implementaci. Měli by to být lidé, kteří sami vyznávají tyto hodnoty a nadšeně je propagují v celé společnosti. Zajistěte, aby kolegové odpovědní za tuto agendu byli sami velmi různorodí, a to nejen ve svých individuálních charakteristikách, ale také ve své pracovní pozici. Je důležité, aby zastupovaly různé sociální a demografické skupiny. To je nezbytný předpoklad pro splnění cíle rozmanitosti a inkluze.

Vzdělávejte se s důrazem na DEI

Věděli jste, že koncept rozmanitosti a koncept inkluze neznamenají totéž? Dokážete identifikovat rozdíly, a tedy i příležitosti, které každý koncept přináší? Téma DE&I je také velmi dynamické, takže pokud chcete co nejlépe využít jeho potenciál, musíte se přirozeně neustále učit, stejně jako v jiných oblastech. Vytvořte si tedy prostor pro školení DE&I, která vám pomohou vytvořit firemní kulturu, která respektuje každého z vašich zaměstnanců.

Osobní volba

Pokud se vy osobně cítíte pohodlně pracovat mimo oficiální pracovní dobu společnosti a rozesílat obchodní e-maily v netradičním čase, ujišťte kolegy, že se jedná o osobní rozhodnutí a že nemusí okamžitě reagovat na agendu. Od začátku spolupráce si stanovte jasné hranice, abyste mohli pracovat způsobem, který respektuje individuální volby při respektování základních priorit rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Oslavte rozmanitost

Každý člen vašeho týmu reprezentuje určitou kulturní komunitu, která v určitém kontextu čelí diskriminaci. Společné sdílení příběhů o stigmatech vytvoří prostor pro důvěru a soudržnost týmu, stejně jako bezpečné prostředí bez předsudků pro celé podnikání. Tuto cennou aktivitu můžete také zpečetit firemní publikací, která oslavuje rozmanitost a začlenění. Může se tak stát cennou kronikou vašeho pokroku či přístupu ke společenské odpovědnosti.

Buďte otevření

Pokud se rozhodnete být otevřeni svým kolegům, vytvoříte cenný prostor pro přijetí rozmanitosti a následné začlenění. Otevřenost k poznávání kolegů vám pomůže pochopit jejich individuální kontext a také vytvoří prostor pro schopnost reagovat v rámci širší sociální skupiny. Je to skvělý způsob, jak vědomě pracovat s předsudky nebo streotypickými mentálními zkratkami.

Vděčnost

Je fajn, když si i v digitálním věku plném online schůzek najdete čas na individuální poděkování svým kolegům. Zvláště pokud jste vůdce. Proto poděkujte svým kolegům za jejich individuální přínos offline vzkazem, který vyjadřuje respekt nejen k jejich práci, ale také k jejich jedinečné osobnosti.

Práce na každý den 

Školení dělá mistra, a proto je nezbytné, abyste implementovali principy DE & I do každodenního firemního života, aby se každý kolega cítil slyšen, viděn a vítán. Proto podporujte individuální sebevyjádření, které je předpokladem funkčního týmu. Zeptejte se všech členů týmu na jejich názor bez ohledu na věk, pracovní pozici nebo pohlaví. Poskytněte užitečnou zpětnou vazbu, která poskytuje funkční rámec pro individuální nebo kolektivní zlepšení. A dělejte to nejlepší – každý den.

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.