Allyshyp v praxi: Jak vybudujete silné spojenectví i v práci?

V současnosti je pojem ,,Allyshyp” spojován s několika definicemi. Víte, jako skutečné spojenectví vypadá v praxi?

Podle portálu Merriam-Webster & nbsp; můžeme pojem pojmout jako spojenectví či podpůrné sdružení s určitou skupinou či osobou. Konkrétněji vysvětlení pojmu Allyshyp, uvádí pro portál Communities , Nicole Asong Nfonoyim-Hara – ředitelka programů rozmanitosti na klinice Mayo. Tvrdí, že jde o následující situaci:

Mezigenerační solidarita jako nástroj ke zvýšení produktivity a blahobytu podniků

Každý z nás byl kdysi mladým absolventem a každý z nás jednou odejde do důchodu. Stárnutí je naprosto přirozenou a spravedlivou součástí života. Po přečtení tohoto článku budeme všichni o pár minut starší. Proto bychom neměli tyto přirozené fáze životního cyklu stigmatizovat, ale naopak je vnímat jako příležitost. 

Mezigenerační solidarita je nástrojem, který vnáší empatii do toho, jak vnímáme různé věkové generace.

Naše spektrum zákazníků je také věkově rozmanité. Z pohledu firem by proto měla být věková rozmanitost vnímána jako příležitost lépe reagovat na potřeby zákazníků a vytvářet tak lepší produkty.

Mezigenerační solidarita by se měla stát základem našich firemních strategií, pokud chceme vidět svět takový, jaký skutečně je. 

"Když privilegovaná osoba pracuje v solidaritě a partnerství s marginalizovaných skupin lidí, aby pomohla zničit systémy, které zpochybňují základní principy této skupiny & práva, stejný přístup a schopnost prosperovat v naší společnosti."

A zároveň tvrdí, že v rámci pochopení spojenectví, poukazuje na pojem ,,mansplaining “v pracovní oblasti. Jde o situaci, kdy při rozhovoru muž přeruší ženu s cílem vysvětlit jí, jaký má pohled na danou věc on. Při tomto rozhovoru však přeruší hranice tolerantnosti a důraz spíše klade na vyzvednutí jeho vlastních názorů a myšlenek. V tomto případě, roli spojence může zastávat jiný muž, který do konverzace zakročí a ochrání ženu tak, aby ona mohla dopovědět své názory.

Jednu z nejlepších definic spojenectví uvádí autorka Roxane Gay v článku s názvem On Making Black Lives Matter kde tvrdí, že:

"Potřebujeme, aby se lidé postavili a přijali problémy spojené s útlakem za své, aniž by se vzdálily."

Zároveň dodává, že je to nezbytné a potřebné i v případě, kdy lidé na vlastní kůži nepocítili drsné zážitky spojené s pěchování pro různé odlišnosti, jakým je náboženství, pohlaví, sexualita & nbsp; i rasová a etnická příslušnost. 

Stručně řečeno, to znamená jednu věc. Být empatický k těm, kteří zažili nespravedlnost a křivdu, a bojovat za spravedlnost, i když jste je necítili. 

Spojenectví proto znamená nést břemeno ve skupině pro jednotlivce, který se proti němu zavázal. V opačném případě to můžeme také vnímat s populárním prohlášením: “oko za oko, zub za zub.” Společně se spojenci každý den snaží vytvářet lepší hodnoty.

Silné spojenectví: Jak vypadá v pracovním prostředí?

Dobrý zdroj nevzniká při narození, správný zdroj se stává člověkem během života. Proto i v této oblasti je nutné se naučit dělat určité chyby. První překážkou, kterou musíte udělat na cestě k lepšímu a empatičtějšímu spoluhráči, je pracovat na svém sebeuvědomění. To však zdaleka nekončí. Pokud můžete, můžete se již považovat za vynikajícího ally:

  • být si vědom svých předsudků;
  • aktivně naslouchat konfliktní situaci a hodnotit ji na základě průzkumu událostí a akcí;
  • posoudit vaši potřebu zapojení do situace a také úroveň rizika,
  • přijímat kritiku s pokorou a naučit se dělat věci efektivněji den za dnem.

 

Vzhledem k tomu, že každá situace je odlišná, je vhodné převzít iniciativu a pokud možno se zajímat o okolnosti, které k tomu vedly. Přemýšlejte a vyhodnocujte, kdy například váš kolega vaši pomoc skutečně potřebuje nebo nepotřebuje.

 Výkonná ředitelka Kayla Reedová vysvětluje spojenectví následovně:

"Představte si, že vaše výsada je těžká bota, která vám brání uvědomit si, když po něčem šlapete / někdo / někdo po vás pošlapává, zatímco utlačovaní lidé mají pouze sandály. Když někdo řekne: "Já! Šlapete mi po prstech, jak budete reagovat?"

Ať už se jedná o fyzické šlapání nebo psychologii ve formě útlaku, čelíme několika situacím v množném čísle. Danou osobu, například i nevědomého utlačovatele, definuje několik reakcí. Poznáte je? Jedná se o:

  • Popírání této zkušenosti: ,,Je mi jedno, jestli mi někdo jiný šlapal po prstech.”
  • Vykolejení: ,,Jiní lidé prsty ani nemají, na co se tím vůbec zabýváme?”
  • Odmítání přijmout znevýhodněných: ,,Každý prst je důležitý.”
  • Popírání problému: “Zvykejte si na situaci, jako je tato.”
  • Svalovat vinu na oběť: “Kolem lidí v botách byste neměli chodit vůbec.”
  • Odchod: “Myslel jsem, že očekáváš mou pomoc, pokud ne, odejdu.”

 

Vhodnou odpovědí je zůstat intuitivní a spravedlivý: poslouchat, radit, pomáhat nebo se omlouvat. Omluva by však měla být upřímná a srdečná a ignorovat všechny známky egocentrického chování a manipulace. 

Správně ospravedlnění má být takové, které je včasné a respektuje hranice dané situace. Musíte být však připraven i na situaci, že druhá osoba vaše ospravedlnění nemusí přijmout. Při každé situaci zacházejte s emocemi citlivě, protože nesete plnou odpovědnost za své činy. Rádi byste se dozvěděli o podobných zajímavých tématech víc? Přečtěte si více informací na The Guide to Allyship. Rádi byste uchopili téma allyshyp ve své práci správně a zodpovědně? Rádi vám s tím pomůžeme. Vše potřebné se dozvíte na našich workshopech přímo zde.

Různé případové studie, které můžete aplikovat a praktikovat přímo s vámi ve vaší společnosti, jsou skvělým pomocníkem na cestě k schopné alianci. Living the Welcoming Congregation vám přináší několik účinných případových studií v této sekci. Prostřednictvím modelových situací se zaměstnanci navzájem sdílejí o názory, řešení a postoje, jako by se zabývali “problémem”.

Chcete si to vyzkoušet co nejdříve? Zde vám přinášíme první modelovou situaci:

Účastníte se školení, které se zaměřuje na vzdělávání v oblasti nevědomých předsudků. Váš kolega má často předsudky vůči svým kolegům, kteří pocházejí z jiných regionů. Podívá se na vás a vyjádří názor, že pravděpodobně vůbec nerozumíte obsahu tréninku. Pořád je naštvaný a dívá se na tebe a je zřejmé, že má vůči tobě nějaké předsudky. Jak budeš reagovat? Jak empatický se můžeš stát jeho synem?

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.