Téma: Margareta Starka

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Diskuze Clubhouse #1. Diverzita a inkluze ve firmách

Diverzita a inkluze mají různé aspekty, jako je gendrová rozmanitost. V českých a slovenských firmách je však toto téma stále v plenkách. Shrnutí diskuze z

BE-DNA zákulisí
14 osobných cieľov smerom k ľudskosti

Ľudskosť sa pre mňa čoraz viac stáva silnejšou hodnotou. Morálne hodnoty sú mojím kompasom – mantinelmi, ktoré mi pomáhajú rozhodnúť sa. Niekomu v tomto smere

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Rešpektuj a buď rešpektovaná/ý

Pred tromi rokmi som dostala nápad. Mrzelo ma, že téma generácií sa viac dehumanizuje, ako humanizuje. Intenzívne bola rozoberaná téma mileniálov. Náborové kampane, školenia ako

Zaměstnanecká zkušenost
HR Marketing má povedať pravdu

V dobách, keď som sedávala na pohovoroch ako HR Manager sa občas stalo, že sme od kandidáta dostali otázku, „Aká je vaša vízia firmy?“. Vtedy