Zaměstnanecké zájmové skupiny a jejich výhody na pracovišti

International Society for Diversity Management (IDM) uvádí, že “Emloyee resource groups (ERGs) přispívají ke zlepšení obousměrných komunikačních procesů a pomáhají společnostem při konzultacích a získávání informací.”

Jistá část zájmových skupin firmy je součástí hodnotového řetězce podniku. Ten představuje systém subjektů, které spolupracují na vytváření hodnoty pro zákazníka a dosahování podnikových cílů. Zájmové skupiny jsou prostředím, které firma aktivně ovlivňuje. Vztah se zaměstnanci je důležitý iz marketingového hlediska. Má mnohokrát výrazný vliv na kritéria úspěchu podniku jako image značky, produkt, služby nebo goodwill.

Interní zájmové skupiny mají vliv v rámci organizace. Požadavky zaměstnanců zahrnují například finanční nebo ekonomické, sociální, vztahové, psychologické uspokojení z výkonu, dodržování lidských práv zaměstnavatelem, podíl na zaměstnaneckých bonusech nebo dobré pracovní podmínky.

Pokud nejsou uspokojovány významné potřeby zaměstnanců, pak z neformálních skupin zaměstnanců vznikají formální skupiny a vznášejí požadavky. Neformální skupiny mohou uspokojovat například fyziologickou potřebu. Příkladem je vyjednání lepšího platu. Dále mohou uspokojovat potřebu spojenou například s právem nebo pravdou. Ať už je to skupina, která pomáhá znevýhodněným nebo například skupina ochránců životního prostředí.

ERGs existují v 90% společností Fortune 500. Podle studií  společnosti s ERGs si vedou o 202% lépe než ti bez nich.

ERGs = společenství nebo komunity

Stephen Caulfield, viceprezident a vedoucí bratislavského webu společnosti Dell, říká,že “rozmanitost nestačí. Musíte dát zaměstnancům pocit, že jsou přijati a chtění.” Ve své pobočce v Bratislavě je osm zájmových skupin. Ty se zaměřují na různá témata a skupiny.

Interní zájmové skupiny umožňují členem týmu vést, spojovat se a růst. Jsou hnací silou rozmanitosti a začlenění (diverzity a inkluze). V Dell spojují čtyřicet tisíc členů, pokud jde nejen o zájmy či pohlaví, ale i etnicitu, identitu a zázemí. “ Cílem je povzbuzení inovace, vytváření podnikatelských příležitostí a rozvoj inspirujících vůdců. “

ERG jsou také označovány jako komunity nebo komunity. Ve společnosti Dell Bratislava

"Existují například takové skupiny na podporu či posílení vzdálených a virtuálních společenství; mladých, začínajících profesionálů; úsilí o udržitelnost životního prostředí, společenství se speciálními potřebami, postavení žen na celém světě; mužů, kteří obhajují skutečnou změnu v pracovním prostředí."

V českém Dell působí i komunita veteránů, hispánská, černošská či asijská.

Jak zformovat ERGs

Nejprve určete cíle vaší společnosti a podívejte se, zda jsou zapotřebí ERGs. Výkonný manažerský tým musí plně podporovat, financovat a schvalovat každou ERG. Jedním z osvědčených postupů je zajistit, aby každá ERG měla vedoucího pracovníka jako svého výkonného sponzora a úplného účastníka. Začněte s malou skupinou. ERG fungují nejlépe, když rostou s časem. Poté vyzvěte všechny zaměstnance, aby se účastnili ERGs jako členové nebo spojenci.

Můžete udělat průzkum, abyste pochopili, jak vaši zaměstnanci vnímají vztahy s kolegy, manažery a lídr. Po průzkumu pozvěte své ERGs, aby vám pomohli využít údaje ke zlepšení firemní kultury. Pomáhá to vašim zaměstnancům, manažerem a vaší společnosti.

Jaké ERGs se často vyskytují:

  • ženská
  • podle generace
  • zdravotně znevýhodněné
  • rodiče
  • podle koníčků
  • kulturní, tj. různé kultury ve společnosti.

Jak ERG pomohly firmám

Další společností, která zde působí a používá Business Resource je IBM. Jana Lancíková, vůdkyně skupiny Ženy v IBM, IBM ISC říká, že v jejich průzkumu až

“80% lídrů a líderiek zájmových zaměstnaneckých skupin se díky aktivitám mimo své oficiální pracovní náplně cítí být více angažovaných. Pracují na organizačních a komunikačních dovednostech a jsou spokojenější.”

Za nejdůležitější přínos považuje efektivní změnu zdola. IBM má skupiny, kde se dobrovolně angažují zaměstnanci ve vybraných tématech již od roku 1995.

ERGs zavedli také ve společnosti Samsung. Jedním z jejich cílů je vybudovat otevřenější kulturu. Zabývají se speciálně ženskými ERGs, z nichž mají šest. Jedna z nich působí ve všech obchodních jednotkách. Kromě ní mají například skupiny ženy v Samsung Electronics a ženy v technologických odděleních. Jejich další ERGs jsou Zaměstnanecké kluby – například sportovní, volnočasové umělecké či kulturní, skupina mileniálov, pracujících rodičů, pro elektromobily či nastávající matky.

Další společností, která využívá ERGs, je Otis. Hrají důležitou roli i při získávání a udržování rozmanité komunity. Ve světě mají kolem padesáti takových skupin, nebo filiálek. Tyto komunity poskytují například školení a vzájemnou podporu. Do ERGs se u nich zapojuje přibližně dva a půl tisíce zaměstnanců z celého světa. Jedna z jejich skupin podporuje ženy, které nabízejí výuku v profesi dříve určené pro muže. Nyní má více než pět set členů. Dalšími jejich skupinami jsou například Hispánská organizace pro vedení a rozvoj nebo asijská a tichomořská koalice.

Chcete poradit, jak Employee resource group zformovat a dlouhodobě s nimi pracovat? Kontaktujte nás na hello@beidhuman.coma rádi vám poradíme jak ERGs ve vašem kontextu uchopit.
Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.