Nevědomé předsudky – máme je všichni?

Jaký je rozdíl mezi vědomým a nevědomým předsudkům? Jaké typy předsudků známe a jak s nimi můžeme zacházet? I to se dočtete v tomto článku, který je věnován tématu stereotypů a nevědomých předsudků vůči menšinovým skupinám.

Pojďme si utřídit tyto pojmy.

Ve slovnících je pojem "předsudek" definován jako tradovaný bezdůvodně záporný postoj ke společenským jevům, jako jsou rasové, národnostní, maloměstské předsudky.

Podle článku v RTVS častokrát přebíráme předsudek z prostředí, ve kterém žijeme. Příklad: pokud se zeptáme Slováka jací Slováci jsou, nejčastěji dostaneme odpověď, že Slováci jsou velmi pohostinní, pracovití a dobrosrdeční. O bratrech Češích je však častým předsudkům Slováků, že Češi jsou lakomí a vypočítaví. Jsou tato tvrzení pravdivé? Samozřejmě, že nejsou. Všechny podobné tvrzení jsou jen generalizované pojmy od lidí, kteří s těmito skupinami nemají velké zkušenosti. 

Co to znamená v praxi? Předsudky jsou nejčastěji vůči těm, jejichž nejméně známe a kteří jsou nám geograficky, či pocitově nejvzdálenější a nemáme tak o jejich myšlení, chování a způsobu rozhodování mnoho informací. 

Co jsou to však nevědomé předsudky?

Nevědomé předsudky jsou naučené stereotypy, či postoje, které jsou automatické, neúmyslné a často mají vliv na naše chování a rozhodování.

Není tajemstvím, že takové nevědomé předsudky mohou mít negativní vliv na naše rozhodování a chování, a tím mohou vést k nepřesným vyvození našich úsudků a činem. 

V článku pro Forbes, David Disalvo vysvětluje pojem nevědomé předsudky takto. Lidský mozek dokáže vědomě zpracovat 40 informací za sekundu. Nevědomě dokážme pracování až 11 milionů informací ve stejnou dobu. Takové nevědomé myšlení nemusí být pro člověka a společnost vždy prospěšné. Nevědomé předsudky jsou v tzv. automatické procesy informací, které mají vliv na naše chování a rozhodování. Nemluvě o tom, že pokud je něco automatické, nemusí to být vždy přesné. Proto je i takové smýšlení častokrát provázeny různými chybami, které si my jako lidé nemáme možnost ani uvědomit.

Typy nevědomých předsudků

Jaké jsou typy nevědomých předsudků v pracovním prostředí? Podle Peoplegoal známe těchto 10 typů a níže vysvětlíme ty, které se objevují nejčastěji v pracovních vztazích.

 1. Haló efekt
 2. Parohový efekt
 3. Potvrzující předsudek
 4. Zkreslený předsudek
 5. Přisuzována zaujatost
 6. Genderový předsudek
 7. Kontrastní předsudek
 8. Vložené předsudek
 9. Předsudky shody
 10. Předsudky na základě jména
HALO EFEKT (HALO EFFECT)

Halo je z anglického slova halo. V praxi halo efekt znamená, že máme vyšší sympatie k osobě, která je nám blízká, sdílí stejný názor s námi, nebo má nějaké příjemné zkušenosti k němu. 

PAROHOVÝ EFEKT (HORNS EFFECT)

Jednoduše řečeno, je to opak halo efektu. Jedná se o podvědomou újmu vůči dané osobě, která je používána nespravedlivě a bez jakéhokoli relevance. 

POTVRZENÍ ZKRESLENÍ (CONFIRMATION BIAS)

Tento předsudek zahrnuje upřednostňování, nebo výběr takových informací, které zapadají do již námi předem existujících přesvědčení a názorů. Náborový pracovník si například může o někom vytvořit svůj názor a následně u něj hledat takové informace, které potvrdí jeho původní pohled na daného kandidáta.

GENDEROVÉ PŘEDSUDKY (GENDER BIAS)

Genderová předpojatost je jednou z nejrozšířilejších předsudků ve společnosti. Tento předsudek lze považovat za vědom, i nevědomý.. Genderová předpojatost je tendence upřednostňovat jedno pohlaví před druhým. Rozdíly v odměňování žen a mužů a rozdíly v náboru žen a mužů jsou dva nejčastější případy genderové předpojatosti. Více o rovnosti žen a mužů a zapojení obou pohlaví v týmu najdete v tomto blogu.

Jak s nevědomými předsudky pracovat?

Podle poradenské firmy Franklyn Covey je důležité v první řadě přiznat předsudky a uvědomit si, že je máme. Pouze tímto způsobem můžeme začít měnit naše chování a rozvíjet prosperující firemní kulturu a zvýšit výkon v celé organizaci. Existují  tři kroky:

 1. UVĚDOMENÍ SI PŘEDSUDKU: Buďte si vědomi předsudků, které vládnou ve vašem osobním životě, ale také v práci. Uvědomte si a zvažte jejich dopad na rozhodování, stejně jako výkon celé organizace.
 1. ROZVOJ VZTAHŮ – Snažte se poznat lidi kolem sebe více. Rozšiřte své obzory a pokud je to možné, hodně mluvte s lidmi. To vám poskytne více informací a budete moci dělat lepší rozhodnutí.
 1. STATEČNOST: Vezměte si to do vlastních rukou a prozkoumejte způsoby, jak se můžete vypořádat s předsudky ve vaší společnosti. Nebojte se postavit se těm, kteří omezují určitou skupinu lidí a jejich pracovní výkon.

 

Zvládnout předsudky u sebe a u jiných určitě není jednoduché a nepřijde to ze dne na den. Je však pro firmu, tak pro společnost důležité, začít se zajímat o všechny skupiny lidí, k čemuž patří i boj proti předsudkům, který je bohužel u nás na Slovensku a v Česku ještě v začátcích.

V BE-DNA propojujeme předsudky se silnými stránkami a snažíme se o to, aby jejich lidé věděli postupně rozpoznávat a překonávat. Pomáháme firmám s diverzitou, přístupností a rovněž školíme skupiny manažerů a jednotlivců o dovednostech, které potřebují pro vytvoření harmonického pracovního týmu v jejich organizaci.

Chcete se dozvědět více? Napište nám na: hello@beidhuman.com. Budeme se těšit!

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.