Téma: firemní kultura

Psychologické bezpečí
Psychologické bezpečí: od evoluce k dnešní firemní kultuře

Psychologická bezpečnost se stala důležitým tématem, které rezonuje současným firemním světem. Psychologicky bezpečné pracovní prostředí znamená atmosféru, která umožňuje zaměstnancům svobodně vyjadřovat své názory nebo

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Pozor! Generace Alfa přichází

Odhaduje se, že tato generace bude tvořit přibližně 11 % světové populace a očekává se, že na začátku roku 2030 nastoupí do zaměstnání. Konkrétně se