Diverzita v zaměstnání: Toto je top 20 statistik, které musíte znát!

Slyšeli jste někdy už o pojmech, jakými jsou diverzita a inkluze? Obecně je můžeme chápat jako rozmanitost a začlenění, resp. skupinu lidí a jednotlivců, kteří se navzájem znají, spolupracují ale každý má své vlastní dovednosti, které ho zvýhodňují.

Firmy, kde se v týmech nachází rozmanitost zaměstnanců a následně i snaha o začlenění diverzních skupin se podle statistik prokazují v rámci pracoviště jako bezpečnější, šťastnější a produktivnější, uvádí Built.


Téma diverzity a inkluze v zaměstnání může přirozeně zajímat stále větší množství lidí a to zejména z důvodu, že se jich postupně začne dotýkat nejen v pracovním prostředí. Podívejte se na několik zajímavých statistik.

TOP 20 statistik o rozmanitosti a začlenění do zaměstnanosti

Portál Built uvedl ohledně témata diverzity a inkluze až 80 zajímavých statistik. 

Podívejte se na krátké shrnutí a námi vybraných top 20 statistik: 

1. Společnosti s diverzifikovanou/různorodou reprezentací zaměstnanců zaznamenaly výrazný nárůst peněžního toku, a to nejen celkově, ale i při výpočtu jednotlivých zaměstnanců.

2. Dále se prokázalo, že řídící týmy, ve kterých se nacházely genderově rozmanité skupiny, mají o 21 % větší pravděpodobnost, že dosáhnou vyšší ziskovost než jejich konkurence.

3. Firmy, ve kterých se nachází prostředí s výrazně vyšší rasovou a etnickou rozmanitostí, jsou v porovnání s jejich konkurenty mnohem efektivněji.

4. Rodova rozmanitost žen a mužů je klíčovým faktorem pro zlepšení pracovní výkonnosti. Tyto firmy mají o 15 % vyšší šanci , že budou silnější.

5. Diverzifikované týmy jsou v výrazně lepší pozici, a to o 70 % vyšší šanci na úspěch na nových trzích. To představuje potenciál pro zacílení na jiné trhy, což může být další výhodou.

6. Ve srovnání s rozhodovacími prostředky rozhodují diverzifikované týmy v 87 % případů o lepších výsledcích.

7. Inkluzivní společnosti mají o 120 % vyšší pravděpodobnost, že naplní své finanční cíle. Začlenění lidí v práci a schopnost lépe spolupracovat vytváří ideální prostředí pro naplnění očekávaných finančních výsledků.

8. Firmy podporující inkluzivní pracovní prostředí zvyšují angažovanost mileniálov. Až 83 % z nich se aktivně zapojuje do pracovních procesů.

9. Je zřejmé, že celosvětově je průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů až 17 %.

10. Žen se na pracovním trhu v posledních letech nachází pod 50 %. Pro srovnání, v roce 2010 se na trhu nacházely nad úrovní 80 %

11. 45 % zaměstnanců věří, že manažeři mají více příležitostí ke zlepšení rozmanitosti . Z důvodu, že právě oni mentorují zaměstnanců.

12. Stále více žen má vysokoškolské vzdělání, což z nich dělá kvalifikovanější kandidátky na trhu práce ve srovnání s jejich protějšky, kteří titul nemají. 

13. Od roku 2014 došlo k 32 % nárůstu vedoucích pracovníků, kteří ve svých společnostech upřednostňují rozmanitost a začlenění.

14. Ukázalo se, že více než 1/3 respondentů studie uvedla, že mužské vedení považuje za vhodnější při hodnocení rizika. 

15. V rámci pracovní pozice mužů je o 30 % větší pravděpodobnost, že je ze své současné pozice povýší.

16. V roce 1980 menšiny představovaly v produktivním věku 18 % pracovní síly. Předpokládalo se, že do minulého roku, budou menšiny v produktivním věku tvořit více než 1/3 pracovní síly.

17. 10 % nárůst rasové a etnické rozmanitosti v seniorských týmech vede k nárůstu zisku .

18.   86 % žen hledá zaměstnavatelů podporujících rozmanitost a inkluzi. Kromě toho, 74 % mužů hledá zaměstnavatelů se zavedenými strategiemi rozmanitosti a začlenění.

19. Více než polovina, resp. 57 % zaměstnanců tvrdí, že si myslí, že jejich firmy by měly zlepšit rozmanitost interních pracovních sil.  

20. V studií se prokázalo, že 39 % dotázaných věří, že rozmanitost a inkluze hrají významnou konkurenční výhodu oproti jejich konkurenci.

Z uvedených statistik je zřejmé, že diverzita a inkluze pomáhají firmám být lepšími ve srovnání s konkurencí. Stejně i samotní zaměstnanci a uchazeči o práci jejich vítají s otevřenou náručí.

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.