Téma: genderová rozmanitost

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
5 generací historicky poprvé na trhu práce

Poprvé se na pracovišti setkáváme s výrazně vícegenerační pracovní silou, reprezentovanou až 5 generacemi. Současná demografická situace, ale i kulturní situace, tak pomalu, ale jistě

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Jak komunikovat s lidmi s postižením?

Mnozí z nás se v životě setkali se situací, kdy nevěděli, jak komunikovat s osobou s postižením. Tito lidé však již dávno netvoří malé procento