Plán rovnoprávnsti žen a mužů jako akční plán podnikových změn

Evropská komise stále není spokojena se skutečnými výsledky agendy zaměřené na odstranění rozdílů mezi muži a ženami. Proto si stanovila jasný cíl. Vytvořit funkční politiky a motivovat soukromý sektor k pozitivním změnám.

Snad nejpalčivějším a nejviditelnějším problémem v rámci rozdílů v odměňování žen a mužů je rozdíl v odměňování žen a mužů. Z údajů jasně vyplývá, že celoevropský rozdíl mezi hodinovou mzdou mužů a žen činí v průměru 12,7 %. Nejmenší rozdíl je v Lucembursku (pouze 0,2 %) a největší v Estonsku (20,5 %).

Česká republika (15 %) a Slovensko (16,6 %) jsou na horší straně této bilance, zatímco naši nejbližší sousedé Polsko (4,5 %) a Maďarsko (7,3 %) jsou zajímavými protějšky.

Komise proto vytvořila modelový proces GEP (plán rovnosti žen a mužů), který může sloužit jako účinný rámec pro společnosti k odstranění rozdílů mezi muži a ženami. Celá tato agenda se netýká pouze boje za spravedlivé mzdy nebo kariérní příležitosti pro obě pohlaví, ale také šíření respektu k genderové rozmanitosti. Boj za rovnost žen a mužů má také rozumné ekonomické důvody. Jen v USA stojí diskriminace a její přímé důsledky podniky 66 bilionů USD.

Jedna studie navíc odhalila, že dosažení rovných ekonomických příležitostí pro ženy a muže by mohlo jen do roku 2025 stimulovat růst globálního HDP o 28 bilionů USD, což zhruba odpovídá velikosti čínské a americké ekonomiky dohromady. Je tedy nejvyšší čas, abychom tyto rozdíly pro začátek alespoň minimalizovali. 

Jak tento proces vypadá v praxi?

Zde je 6 kroků GEP:

Krok 1: Začínáme

V prvním kroku je důležité informovat celou společnost o tom, že se chystáte pracovat na GEP. Zaměstnanci a zaměstnankyně by měli být informováni o tom, že společnost se nechystá pouze provést audit rovnosti žen a mužů, ale také pracovat na skutečných řešeních, která přinesou skutečnou změnu. Ideální přístup firmy je participativní. To znamená, že všichni zaměstnanci a zaměstnankyně mají “volnou ruku” a mohou sdělovat jak pozitivní, tak negativní skutečnosti. Protože pouze upřímnost všech zúčastněných může přinést pozitivní změnu.

Krok 2: Analýza a vyhodnocení současné situace ve společnosti

V tomto kroku se shromažďují údaje členěné podle pohlaví a kriticky se přezkoumávají organizační praktiky, procesy a postupy s cílem identifikovat možné nerovnosti mezi muži a ženami a jejich příčiny.

Krok 3: Vytvoření GEP

Je to náročné, protože třetím krokem je stanovení jasných cílů a opatření k nápravě zjištěných problémů, rozdělení zdrojů a odpovědnosti a dohoda o časovém plánu.

Krok 4: Realizace GEP

V realizační části proměníme plán ve skutečnost. Ve firmě se začnou dít první pozitivní změny. Postupně se realizuje celý plán. 

Krok 5: Sledování pokroku a hodnocení GEP

Monitorovací a hodnotící činnosti posuzují proces provádění a pokrok v porovnání s cíli a úkoly stanovenými ve vašem GEP. Zjištění z monitorování a hodnocení vám umožní podle potřeby upravit a dále zlepšit vaše intervence.

Krok 6: GEP jako nikdy nekončící proces

Implementace GEP je nikdy nekončící proces. Proto je třeba jej průběžně sledovat, vyhodnocovat a konzultovat na základě zpětné vazby od zaměstnanců/týmů a přizpůsobovat aktuálním potřebám společnosti.

Takto dobře navržený a profesionálně řízený proces přinese vaší společnosti nejen větší spokojenost zaměstnanců, která se projeví v nižší fluktuaci nebo lepší image, ale také reálné obchodní výsledky.

Kterým tématům je důležité věnovat v GEP zvláštní pozornost?

Podle výsledků celosvětových průzkumů, které mapovaly četnost genderových otázek v podnikové sféře, je třeba věnovat pozornost zejména následujícím tématům:

  • rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v kontextu různých potřeb různých cílových skupin zaměstnanců/občanů.
  • genderová vyváženost na úrovni řídících a rozhodovacích pozic.
  • odstranění diskriminace na základě pohlaví při náboru a povyšování
  • začlenění genderových analýz do podnikového výzkumu 
  • sledování diskriminace na základě pohlaví s důrazem na sexismus na pracovišti.

GEP s sebou přináší obrovský potenciál pro firemní změny. Proto jsme rádi, že můžeme být partnerempři jeho vytváření, abychom společně mohli trvale odstranit rozdíly mezi muži a ženami, které brzdí vaše inovace a obchodní pokrok.

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.