5 generací historicky poprvé na trhu práce

Poprvé se na pracovišti setkáváme s výrazně vícegenerační pracovní silou, reprezentovanou až 5 generacemi. Současná demografická situace, ale i kulturní situace, tak pomalu, ale jistě začíná odplavovat historicky zažité stereotypy, které výhradně oslavují pouze mladé lídry tím, že začínají reflektovat přirozenou generační rozmanitost.

Poprvé na trhu práce tak můžeme pozorovat až 5 integrovaných konkrétních generací:

  • Tichá generace aneb tradicionalisté (1928-1945)
  • Baby boomers (1946-1964)
  • Generace X (1965-1980)
  • Generace Y neboli mileniálové (1981-1996)
  • Generace Z (1997-2015)

Kdo jsou a za čím si stojí?

1. Tradicionalisté

Tradicionalisté se narodili mezi lety 1928 a 1945, jsou velmi spolehliví a loajální. Jejich motivací je respekt a uznání. Mají nejvíce zkušeností ze všech generací a jejich hlavním cílem je poskytnout firmě dlouhodobě nejvyšší možnou hodnotu. Přirozeně preferují offline komunikaci a osobní přístup. Pracují efektivně v týmech, protože věří v poslušnost a loajalitu namísto individualismu.

2. Baby Boomers

Tato generace se narodila před rokem 1964. Vyznačuje se velmi silnou pracovní etikou, což znamená, že baby boomers jsou velmi pracovití, disciplinovaní a profesionální, zatímco jsou orientováni na cíle, výsledky a standardy. Podle průzkumu až 65 % lidí z této generace plánuje pracovat i po dosažení věku 65 let, což svědčí o jejich touze poskytovat hodnotu svým týmům. Zajímavostí je, že celosvětově přibližně 10 000 Baby Boomers dosáhne věku odchodu do důchodu každý den. Pro tuto skupinu může být reverzní mentoring zajímavý a pracovně osobně obohacující.

3. Generace X

Generace X, která se narodila po roce 1965, přináší na pracoviště jiný způsob myšlení tím, že přináší rovnováhu do svých týmů, upřednostňuje rozmanitost a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tato generace ráda spolupracuje s ostatními kolegy a diverzifikuje své rutinní činnosti. Díky tomuto nezávislému myšlení najde generace X způsoby, jak být efektivní na pracovišti, aby se mohla soustředit i na svůj osobní život nebo duševní odpočinek.

4.Millennials nebo dokonce generace Y

Do roku 2025 budou přibližně 3/4 globální pracovní síly tvořit mileniálové narození po roce 1981, kteří jsou díky svým technologickým znalostem velmi konkurenceschopní a vyznačují se nezávislou “start-upovou” mentalitou. Tato generace hledá chytřejší a efektivnější způsoby práce, které často podporují nové a inovativní způsoby plnění úkolů. Tento způsob myšlení se tak odráží ve funkčním vedení projektů a hledání nejlepší cesty k dosažení cílů. Nejinak je tomu i v jejich osobním životě, kde hledají smysl, a tak se rádi zapojují do společensky odpovědných nebo komunitních aktivit.

5. Generace Z

Narodila se po roce 1997 a vyznačuje se globálním a progresivním myšlením. Do týmu přináší mentalitu začínajících podnikatelů. Dává přednost práci s mileniály jako manažery nebo kolegy v týmu, protože jsou spolu nejvíce spřízněni. Tento vztah v kombinaci s jejich nezávislými a individuálními ambicemi posiluje jejich hodnotu v týmu. Díky řadě nových strategií a metod je generace Z skvělá v multitaskingu a využívání efektivních způsobů k dosažení svých cílů. Proto je poskytnutí nezávislosti a svobody generaci Z skutečně zásadní.

Jak vytvořit příznivé a kooperativní prostředí pro všechny generace?

Firmy, které nevytvářejí strategicky příznivé prostředí pro spolupráci těchto generací, vytvářejí tzv. “strategicky přátelské prostředí”. Generační propast, a tím i propast mezi dovednostmi, názory či hodnotami v rámci jednotlivých generací, což komplikuje pracovní spolupráci a v konečném důsledku snižuje celkovou kvalitu firemních výstupů.

Proto, aby se předešlo možným negativním důsledkům generační propasti, je nutné tyto generace propojovat například prostřednictvím reverzního mentoringu, hackathonů nebo vzdělávacích programů. Pokud byste i vy chtěli vytvořit generačně přátelské prostředí, rádi vám s tím pomůžeme. 

Více o věkové diverzitě a reverzním mentoringu si můžete přečíst v našich předchozích článcích. 
Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.