Jak komunikovat s lidmi s postižením?

Mnozí z nás se v životě setkali se situací, kdy nevěděli, jak komunikovat s osobou s postižením. Tito lidé však již dávno netvoří malé procento naší populace, právě naopak…

Podle WHO trpí těžkým zdravotním postižením přibližně až 16 % světové populace. Jedná se o více než 1,3 miliardy lidí.

Zdroj: WHO

V EU má určitý stupeň zdravotního postižení až 87 milionů lidí, tedy každý čtvrtý dospělý.

Stárnutí, klimatické změny a zhoršující se životní podmínky tento poměr jen zvýší. Proto již nehovoříme o menšinách, ale o relevantně zastoupené části populace.

Zdravotní postižení a inkluzivní komunikace

Skutečnost, že je člověk postižený, je pouze jednou z charakteristik jeho celkové osobnosti. Proto platí obecné pravidlo, že bychom s takovým člověkem měli jednat rovnocenně a s respektem k jeho situaci.

Některá postižení jsou však velmi specifická a vyžadují individuální komunikační přístup. Proto máme několik tipů jak vytvořit co nejlepší komunikaci pro obě strany.

Osoby se sluchovým postižením

Buďte otevřeni různým alternativám komunikace. Sluchové postižení má několik stupňů závažnosti, proto je velmi důležité přizpůsobit způsob komunikace konkrétní osobě. V praxi to může zahrnovat komunikaci pomocí písemných poznámek, pomalejší řeč s výraznějšími gesty nebo komunikaci prostřednictvím odborného tlumočníka. Pokud komunikujete prostřednictvím tlumočníka, nezapomeňte udržovat oční kontakt s osobou se znevýhodněním, protože ona je příjemcem vaší řeči. Poslední důležitou radou je, aby vaše věty byly jednoduché a krátké a zjednodušovaly tak konkrétní dialog. 

Osoby s poruchou řeči

Základním pravidlem konverzace s touto osobou je trpělivost. Lidé s vadou řeči chtějí být slyšet stejně jako vy. Zvykem normálních lidí je dokončovat věty nebo předkládat vlastní slovní alternativy. Pro takto znevýhodněného člověka není nic horšího než vnímat netrpělivost ze strany komunikačního partnera. V případě delší a složitější komunikace zjistěte, zda daná osoba neupřednostňuje alternativní metody, například e-mail.

Osoby s poruchou řeči

Základním pravidlem konverzace s touto osobou je trpělivost. Lidé s vadou řeči chtějí být slyšet stejně jako vy. Zvykem normálních lidí je dokončovat věty nebo předkládat vlastní slovní alternativy. Pro takto znevýhodněného člověka není nic horšího než vnímat netrpělivost ze strany komunikačního partnera. V případě delší a složitější komunikace zjistěte, zda daná osoba neupřednostňuje alternativní metody, například e-mail.

Poslední a hlavní rada

Naší poslední a hlavní radou je nevyhýbat se komunikaci s lidmi s postižením. Oni sami se často cítí neviditelní a společností přehlíženi. Stačí i velmi málo, například krátký situační rozhovor. Nikdy totiž nevíme, jestli se jednoho dne také nestaneme součástí této smutné statistiky.

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.