Česká republika a Slovensko z hlediska statistik diverzity, rovnoprávnosti a inkluze

Naše cesty se před několika lety rozešly, ale stále se považujeme za bratrské národy a nezapomínáme na společnou historii a kulturní blízkost. Hodnoty rozmanitosti a inkluze pomalu, ale jistě pronikají do obou regionů. Podíváme se proto na to, jak se nám v tomto poslání daří a co se od sebe můžeme navzájem naučit.

Podívejme se konkrétně na nejnovější česko-slovenské statistiky DE&I prostřednictvím čerstvých údajů v základních kategoriích diverzity:

Rozmanitost pohlaví

Pravděpodobně nejdiskutovanějším tématem v souvislosti s genderovou diverzitou je rozdíl v odměňování žen a mužů, který rozevírá nůžky mezi odměňováním žen a mužů. Podle Eurostatu dosáhne v roce 2021 rozdíl v odměňování žen a mužů na Slovensku 16,6 % a v České republice 15 %. Nejvýraznější hodnoty podle věku jsou ve věkové kategorii 35-54 let, a to až 20 % na Slovensku a 19,5 % v České republice.

Zajímavým, ale očekávaným zjištěním je, že tato nerovnost v odměňování je vyšší v soukromém sektoru (SK&CZ 20 %) ve srovnání s veřejným sektorem (SK&CZ 12 %), což je způsobeno platovou stupnicí, která je citlivější na diskriminaci.

Rozdíly v odměňování žen a mužů podle hospodářských odvětví

V obou zemích je trvale nejvyšší v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde dosahuje 37,5 % v České republice a 30,8 % na Slovensku. Podle celosvětových statistik pracuje v tomto oboru pouze 28 % žen. V oblasti financí tedy dominují muži. Ženy naopak převažují v pomáhajících profesích, jako je ošetřovatelství, zdravotnictví a sociální práce.

Důvody, proč jsou ženy stále ve velmi nevýhodném postavení, jsou velmi hluboce kulturně podmíněné. Nikoho nepřekvapí, že ženy jsou nejvíce znevýhodněny potenciálním nebo stávajícím mateřstvím (v roce 2022 je průměrný věk evropské matky 30,2 roku). Oba regiony jsou v tabulce dostupnosti práce na částečný nebo individuální úvazek na posledním místě. Podniky také nevytvářejí příznivé podmínky pro začlenění žen do práce po rodičovské dovolené. Naopak, ženy jsou po návratu na pracoviště často odsunuty na hůře placené pozice.

V neposlední řadě existuje Index rovnosti žen a mužů, který každoročně porovnává rozdíly mezi zeměmi Evropské unie v ekonomických, politických, vzdělávacích a zdravotních kritériích. V indexu z roku 2022 bylo Švédsko na prvním místě s výsledkem 83,9 bodu. Česká republika dosáhla 57 bodů a Slovensko 56 bodů, což je pod průměrem EU, který činí 67,9 bodu.

Česká republika a Slovensko tak mají v oblasti rovnosti odměňování ještě hodně práce. 

Trh práce

Česká republika dlouhodobě dominuje evropským žebříčkům zaměstnanosti. Na začátku letošního roku dokonce obhájila první místo s mírou nezaměstnanosti pouhých 2,5 %. Na Slovensku je situace opačná. Ta sice na začátku roku atakovala 6 %, ale v dlouhodobějším horizontu dosahuje ve srovnání se svými sousedy vyšších čísel. Vývoj českého ekonomického systému potvrzuje i fakt, že podle NBS pracuje v České republice více než 350 tisíc Slováků. Odliv mozků lze pozorovat zejména u mladé generace. Podle Trendu až 20 % vysokoškoláků slovenského původu studuje v jiné než mateřské zemi. Tyto skutečnosti budou mít negativní dopad na rozvoj země.

Průměrný věk v České republice je 43 let a na Slovensku 41 let. S odchodem silných ročníků baby boomu do důchodu začnou na trhu práce vznikat vážné problémy. Česká republika se v současné době snaží na tento negativní trend připravit novou důchodovou reformou.

LGBTQ komunita

Celosvětově se 7 z 10 lidí považuje za heterosexuály. Celospolečenské statistiky odhadují, že 5 až 10 % populace se identifikuje jako LGBTQ.

Tyto odhady však vykazují velkou míru zkreslení, protože mnoho lidí se stále necítí dobře, když se hlásí k jiné než většinové sexuální orientaci. Konkrétně na Slovensku neexistují přesné údaje, které by počet těchto lidí podrobně zkoumaly. Podle českých údajů je 6,7 % gayů a 11,5 % lesbiček. Jejich počet je samozřejmě vyšší ve větších městech, která pro tuto komunitu vytvořila prostor a jsou multikulturní. 

Podle studie společnosti Statista o rozmanitosti a rovnosti v evropských společnostech byli v roce 2021 s politikou rovnosti LGBTQ nejvíce spokojeni evropští zaměstnanci v odvětvích letectví, obrany a dopravních prostředků. Naopak nejhůře hodnotili rovnost LGBTQ+ zaměstnanci v odvětví strojírenství a výroby, které trhu CZ&SK dominuje.

Rasová rozmanitost

V roce 2022 bylo podle oficiálních statistik na Slovensku registrováno 222 525 cizinců, což je skok oproti roku 2021 (111 427). Nejpočetnější skupinou cizinců je zřejmě ukrajinská komunita (156 881). V České republice bylo v roce 2021 evidováno až 668 238 cizinců. V roce 2022 tento počet zřetelně vzrostl, neboť ČR přijala více než 400 000 Ukrajinců, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce v EU.

Vzdělávání v oblasti rozmanitosti

Podle společnosti Trend má na Slovensku vysokoškolské vzdělání 28 % obyvatel. Průměr EU je více než 35 % a unie si již dávno stanovila cíl, aby celkový počet obyvatel dosáhl alespoň 40 %. Skutečnost je však taková, že až 43 % lidí s nejvyšším dosaženým vzděláním opouští Slovensko v rámci ekonomické emigrace. V České republice je počet osob s tímto stupněm vzdělání ještě nižší, podle posledního sčítání lidu pouze 18,7 %

Náboženská rozmanitost

Slovensko je historicky velmi nábožensky orientovaná země. Až 76 % obyvatel se stále hlásí k nějakému náboženství. V posledních letech však roste i počet lidí bez náboženské příslušnosti, který podle posledních údajů dosahuje 24 %. Nejpočetnější skupinou je stále římskokatolická církev s 55,8 % věřících. Česká republika je naopak považována za ateistický stát. Podle posledních údajů je až 70 % obyvatel bez vyznání. K římskokatolické církvi se hlásí 741 019 osob, což z ní činí nejpočetnější skupinu.

Překvapily vás tyto údaje? 

Pokud vás toto téma zajímá a chcete se dozvědět více, rádi se s vámi podělíme o další údaje. 

Neurodiverzita

Je to termín označující lidi, jejichž mozek se liší od normálního uspořádání. Mezi nejznámější typy neurodiverzity patří např. Autismus nebo ADHD. Podle WHO se s autismem rodí přibližně 1 % dětí. Při průměrné porodnosti, která na Slovensku činí přibližně 56 500 dětí ročně, je 1 % přibližně 560 dětí. Podle projektu AUTISTICKÁ MAPA České republiky je v současné době v České republice 8677 osob s autismem. Tato iniciativa je velmi důležitou podpůrnou platformou pro rodiny s autismem. ADHD trpí přibližně 6 až 8 % populace, v současné době nemáme přesné údaje, které by tento odhad v CZ&SK potvrdily.

Překvapily vás tyto informace? 

Pokud vás toto téma zajímá a chcete se dozvědět více, rádi se s vámi podělíme o další údaje. 

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.