Mezigenerační solidarita jako prostředek k vytvoření spravedlivého světa pro všechny

Věková diskriminace je již dlouho rozšířeným společenským jevem, který snižuje kvalitu života. Nejvíce diskriminováni jsou mladí lidé ve věku 18-29 let a lidé v předdůchodovém věku 50+. Odhaduje se, že do roku 2050 by jen v USA mohly být kvůli věkové diskriminaci ztraceny téměř 4 biliony dolarů.

Kvůli diskriminaci se tito lidé potýkají s problémy, jako je nezaměstnanost, příjmová chudoba a snížená kvalita zdravotní péče. Tyto strukturální problémy jsou tak přímým důsledkem omezené prosperity ekonomik nebo rostoucí frustrace, která se promítá do extremismu a radikalizace.

Diskriminace na základě věku má z pohledu firem mnoho podob, nejčastěji se jedná o

 • diskriminace absolventů z důvodu nedostatku zkušeností nebo obav ze zvýšené fluktuace.
 • diskriminace osob 50+ z důvodu obav ze snížení výkonnosti v důsledku zdravotních problémů nebo nižší produktivity a přizpůsobení se technologickému pokroku.
 • v případě propouštění přednostně tyto dvě skupiny zaměstnanců
 • nedostatečná podpora kariérního rozvoje nebo osobního rozvoje
 • obcházení těchto skupin při rozhodování
 • přetížení mladými zaměstnanci, kteří nemají prostor pro rozvoj vedoucích pracovníků.

 

Projevy této diskriminace mají negativní dopad nejen na chod samotné společnosti, ale i na společnost jako celek. Věková rozmanitost je přirozená. Každá společnost je rozvrstvena podle počtu obyvatel do věkových skupin, které mají specifické charakteristiky. Záleží však na nás, zda je budeme vnímat jako potenciál, nebo jako překážku.

Mezigenerační solidarita jako nástroj ke zvýšení produktivity a blahobytu podniků

Každý z nás byl kdysi mladým absolventem a každý z nás jednou odejde do důchodu. Stárnutí je naprosto přirozenou a spravedlivou součástí života. Po přečtení tohoto článku budeme všichni o pár minut starší. Proto bychom neměli tyto přirozené fáze životního cyklu stigmatizovat, ale naopak je vnímat jako příležitost. 

Mezigenerační solidarita je nástrojem, který vnáší empatii do toho, jak vnímáme různé věkové generace.

Naše spektrum zákazníků je také věkově rozmanité. Z pohledu firem by proto měla být věková rozmanitost vnímána jako příležitost lépe reagovat na potřeby zákazníků a vytvářet tak lepší produkty.

Mezigenerační solidarita by se měla stát základem našich firemních strategií, pokud chceme vidět svět takový, jaký skutečně je. 

Co společnosti přinese věková rozmanitost?

 • zlepšování výkonnosti podniku a týmu
 • rozšiřování dovedností a zkušeností v týmu
 • různé perspektivy podporující inovace
 • snížení fluktuace zaměstnanců
 • potenciál mentorské platformy.

 

Jak posílit mezigenerační solidaritu ve společnosti

Aktivní diskuse

Jakékoli vytváření strategie nebo rozhodování, které není založeno na skutečných podnětech od zaměstnanců, je přešlapováním na místě. Proto by obousměrná zpětná vazba měla být v každé firemní kultuře samozřejmostí. Jak toho dosáhnout v praxi? Naším tipem jsou kulaté stoly se zástupci všech věkových generací ve firmě. Je to skvělý způsob, jak otevřít vícegenerační diskusi, aby bylo možné efektivně identifikovat problémy a společně hledat jejich řešení.

Generační rozdíly jsou přirozenou součástí našeho života. Pokud chceme tuto propast zmenšit, měli bychom spolu trávit více času. Naším tipem je reverzní mentoring, který rozbíjí klasický mentorský vztah založený na senioritě naruby. V obráceném vztahu jsou si všichni rovni, protože každý má co přinést. V rámci obráceného mentoringu může například junior poskytnout digitální know-how seniorovi a senior může juniorovi prodat hacky pro vedení. Vztah se tak stává oboustranně výhodným. V neposlední řadě se stane základem pro budování mezigenerační solidarity.

Stáže

Stáže s sebou nesou studentský patos. Po celém světě se však začínají prosazovat i stáže určené pro starší kolegy, které slouží k poznávání a adaptaci na nové pracovní pozice. S tím, jak se bude vývoj posouvat kupředu, bude stále více zanikat a přibývat nových pozic, které bude třeba obsadit. Stáže se stanou účinným interním nástrojem, který vaše zaměstnance na tyto změny připraví. Začít můžete již dnes.

Vyprávění příběhů

Příběhy formovaly naši společnost od nepaměti. Pro přirozené předávání důležitých mezigeneračních sdělení saháme po autentických příbězích z vlastních řad. Blogy, komunitní fóra nebo intranety jsou funkčními způsoby interní komunikace. Naši zaměstnanci tak pochopí, že nám na dané problematice skutečně záleží a nejedná se jen o PR aktivitu s nulovým reálným dopadem.

Tyto nástroje jsou malou ukázkou toho, jak vytvořit podmínky pro mezigenerační solidaritu. Budeme rádi, pokud pro vás budou tyto tipy užitečné.

Pokud i vy máte ve své firmě zajímavou případovou studii, budeme rádi, když se s námi o ni podělíte. 

Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.