Jak funguje reverzní mentoring v praxi?

V předchozím článku jsme vysvětlili logiku reverzního mentoringu, který staví dosavadní chápání mentoringu na hlavu. Dnes se na příkladech osvědčených postupů z firem, jako jsou Johnson & Johnson, Deloitte a Pershing společnosti BNY Mellon, podíváme na to, jak tento koncept funguje v reálném firemním prostředí a jak může změnit stávající stav.

1. Jak společnost Johnson & Johnson zefektivnila získávání digitálních dovedností prostřednictvím reverzního mentoringu

Před implementací konceptu reverzního mentoringu si tato společnost stanovila jasný cíl. Chtěla překlenout propast v digitálních dovednostech vedoucích pracovníků a mileniálů, kteří nad nimi měli navrch prostřednictvím reverzních partnerství. Požádali proto Brand Learning, aby jim pomohl nastavit program, který by pomohl vedoucím pracovníkům získat potřebné digitální dovednosti. 

Program reverzního mentoringu se v průběhu celého procesu vyznačoval silnou strategickou podporou mentorů a mentees, a to nejen díky počáteční definici cílů a diagnostice tehdejší úrovně digitálních dovedností, ale také díky virtuálnímu mentoringu, fóru pro jejich dotazy či virtuálnímu koučinku po celou dobu implementace.

Program tak přinesl nejen nákladově efektivní, ale také udržitelný princip řízení digitální akcelerace společnosti Johnson and Johnson, přičemž 88% mentorovaných vrcholových manažerů považuje program za pozitivní a jedinečnou odbornou zkušenost. Díky programu zaznamenala kvantitativní kompetenční studie také statisticky významný dvouciferný meziroční nárůst digitálních schopností mezi nižšími i vyššími vedoucími pracovníky.

2. Deloitte a reverzní mentoring s ohledem na hodnoty diverzity a inkluzi

Lerato z týmu pro plánování a rozvoj nemovitostí se rozhodl být jedním z prvních, kdo se zúčastní pilotní iniciativy reverzního mentoringu. 

“Když jsem viděla e-mail s žádostí dobrovolníků, aby se zapojili do reverzního mentoringu, věděla jsem, že se chci zapojit, protože jsem si myslela, že by to byla skvělá příležitost pochopit, co společnost a její management dělají, aby dosáhli svých cílů v oblasti etnické a genderové rozmanitosti. Také jsem chtěl lépe porozumět výzvám, kterým čelí.”

Jejím svěřencem byl Rick – senior venture advisory partner. Pár se setkával každý měsíc, aby řešil otázky rozmanitosti, včetně respektu a začlenění v práci, náboru a dalších současných společenských výzev.

“Líbilo se mi, že jsem mohla přednést svůj osobní pohled na to, co může ženy na pracovišti brzdit. Může to být něco tak jednoduchého, jako že se vám nedostane uznání, které si zasloužíte, kvůli vašemu věku nebo pohlaví. Nebo jen poznámky na poradě, které vás znejistí.”

Na konci programu se oba shodli na tom, že pro ně bylo nesmírně přínosné setkat se v této kombinaci a společně diskutovat o důležitých tématech, která jim přinesla nový úhel pohledu. Sama společnost Deloitte hodnotí tuto iniciativu velmi pozitivně a deklaruje, že tyto firemní vazby mají pozitivní dopad na rozvoj jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě efektivně formují firemní kulturu.

3. BNY Mellon's Pershing a jejich reverzní mentoringový program CONNECT

V roce 2013 zahájila společnost BNY Mellon’s Pershing program reverzního mentoringu s názvem CONNECT, jehož cílem bylo vytvořit funkční reverzní koncept s cílem vybudovat vzájemné porozumění různým věkovým skupinám a zároveň zvýšit míru udržení mileniálů na pracovišti stimulací jejich zapojení. CONNECT měl 150 účastníků za méně než čtyři roky.

Vizí celého projektu bylo nejen využít talent generace Y k mentorování výkonných lídrů v oblasti digitálních dovedností, ale také nabídnout organizacím cenné poznatky založené na generačních perspektivách jednotlivých věkových skupin, což narušilo status quo, který podpořil posun společnosti vpřed. Důležitým atributem tohoto programu bylo jasné prohlášení o podpoře důležitosti zapojení mileniálů, odstranění rutinní hierarchie nebo definice ekvivalence. 

Program dosáhl velkého úspěchu, vůdci prohlásili, že reverzní vztahy posunuly jejich kariéru vpřed nejen prostřednictvím získání nových dovedností, ale také prostřednictvím osobního rozměru vztahů. Mentee Mark Tibergien, generální ředitel společnosti BNY Mellon Pershing Advisor Solutions, prohlásil, že:

"Setkání s jedním z mých reverzních mentorů jsou jedny z mála, na které se těším. Je to jedna z nejlepších věcí, které jsem udělal od doby, kdy jsem před šesti lety nastoupil do Pershingu."

Reverzní mentoring je skutečně inspirativní a zároveň flexibilní koncept, kdy můžete jak překlenout nedostatek dovedností, tak nativně nastolit důležitá témata, která mohou posunout vaše fungování na další úroveň. 

Máte-li zájem o tento koncept, rádi vám pomůžeme s jeho strategickým uchopením ve vaší společnosti.
Facebook
LinkedIn
Email

Newsletter

Zůstaňte v obraze ve světe HR. Přihláste se na odběr newslettera a příležitostně od nás něco obdržíte.