Téma: Zaměstnanecká zkušenost

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Mateřství a práce = výzva, ne překážka

V BE-ID human jsme zorganizovali online panelovou diskusi na téma genderové rozmanitosti a mateřství. Své zkušenosti nám zdelili zajímavé hostky.

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
5 generací historicky poprvé na trhu práce

Poprvé se na pracovišti setkáváme s výrazně vícegenerační pracovní silou, reprezentovanou až 5 generacemi. Současná demografická situace, ale i kulturní situace, tak pomalu, ale jistě

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Jak předsudky ovlivňují naše reakce?

Stává se vám, že vaše reakce na nějaký podnět přichází tak automaticky, že ji ani nezaregistrujete? Například vás cizí člověk požádá o pomoc a vy

Wellbeing
Generace, která vykazuje nejvyšší úroveň stresu

Sendvičová generace je záměrně bizarní označení pro lidi středního věku, kteří se nějakým způsobem starají o své rodiče a zároveň o své dospívající nebo dospělé

Psychologické bezpečí
Psychologické bezpečí: od evoluce k dnešní firemní kultuře

Psychologická bezpečnost se stala důležitým tématem, které rezonuje současným firemním světem. Psychologicky bezpečné pracovní prostředí znamená atmosféru, která umožňuje zaměstnancům svobodně vyjadřovat své názory nebo

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Pozor! Generace Alfa přichází

Odhaduje se, že tato generace bude tvořit přibližně 11 % světové populace a očekává se, že na začátku roku 2030 nastoupí do zaměstnání. Konkrétně se

Diverzita, rovnoprávnost a inkluze
Jak přilákat různorodé talenty. HR tipy

Výzkumy ukazují, že inkluzivní popisy pracovních pozic mohou zvýšit počet odpovědí uchazečů až o 45 %, zejména v odvětvích, jako je soukromý kapitál a IT,